Zmiany, które przedsiębiorcom przyniósł 2018 rok

Rok dopiero się zaczął, a przedsiębiorcy już muszą mierzyć się dostosowaniem swojej działalności do nowych wymogów prawnych. Które zmiany będą miały bezpośrednie przełożenie na polski rynek?

1. Wyższa płaca minimalna

Pracodawca musi więc pamiętać, że od 2018 roku rośnie płaca minimalna i wynosi 2100 zł brutto. (podwyżka o 100 zł w porównaniu z 2017 rokiem).

Ponadto, jeśli pracownik jest zatrudniony na umowie zleceniu, to podwyższeniu ulegnie także minimalna stawka godzinowa. Jest ona bowiem powiązana z płacą minimalną, więc od 2018 roku wzrośnie do 13,70 zł brutto proc., czyli o 0,70 gr więcej niż w roku ubiegłym.

2.E-składka

Opłacanie składek ZUS stało się prostsze. Koniec kilku oddzielnych wpłat – od 1 stycznia 2018 roku wszystkie składki przedsiębiorca opłaci jednym zwykłym przelewem (ZUS sam rozdzieli wpłatę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze). Zmienia się również konto, na które należy wpłacać składki – każdy płatnik otrzymał swój własny, indywidualny numer rachunku składkowego, który zawiera numer NIP (ostatnie 10 cyfr). Dotychczasowe rachunki zostały zamknięte.

3. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy (do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Jednocześnie będzie możliwość ubiegania się o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (do 9 miesięcy w roku kalendarzowym) dla obywateli wszystkich państw trzecich.

4. Zakaz handlu w niedziele

Od 1 marca 2018 roku zacznie się stopniowe ograniczanie handlu w niedziele. W tym roku sklepy otwarte będą w dwie niedziele w miesiącu (pierwszą i ostatnią), w 2019 roku zakupy zrobimy już tylko w ostatnią niedzielę, a w 2020 zakaz obejmie wszystkie niedziele (z pewnymi wyjątkami, np. przed świętami). Ustawa przewiduje kilkadziesiąt wyjątków od zakazu handlu. Otwarte będą mogły być m.in. stacje paliw, kwiaciarnie i lodziarnie oraz te sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel.

5. Koniec papierowych zwolnień od lekarza

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Każdy pracodawca musi założy profil na PUE, i wtedy otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie.

6. Koniec z rozliczeniem Pit-40

Za sprawą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie , podatnik będzie miał do wyboru: samodzielne wypełnienie i złożenie deklaracji o uzyskanych przychodach za rok ubiegły tj.za 2017  bądź wnioskowanie o jej sporządzenie do skarbówki.

Jeżeli podatnik będzie wolał, by rozliczył go urząd skarbowy, powinien złożyć przez internet odpowiedni wniosek (PIT-WZ). Dla ułatwienia dokument można przesłać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

7. Wzrost składek dla przedsiębiorcy

Od dnia 01/01/2018 wzrasta podstawa do ubezpieczenia osób prowadzących działalność gospodarczą z 2557,80zł na 2665,80 zł przy składkach preferencyjnych wzrasta z kwoty 600,00 zł na 630,00.

8. Zmiany w 50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku 50% koszty uzyskania przychodu będą mogli stosować podatnicy PIT do dochodów ze ściśle określonych rodzajów działalności twórczej. Chodzi m.in. o działalność w zakresie architektury, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, dziennikarstwa, sztuki aktorskiej i estradowej, publicystyki. Limit 50-proc. kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z obecnych 42 764 zł do 85 528 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *