Zadłużenie podatkowe – co należy wiedzieć

Każdy obywatel naszego kraju musi płacić podatki. Powinny się z tym liczyć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Wszyscy, którzy spóźniają się z uregulowaniem zobowiązania podatkowego, narażeni są na nieprzyjemne konsekwencje.

– Według polskiego prawa każdy jest zobowiązany do płacenia podatków w wyznaczonym terminie. Niestety nawet rzetelny płatnik może niekiedy spóźnić się z przelewem. Tymczasem nieterminowe uregulowanie zobowiązań w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w Urzędzie Skarbowym wiąże się z koniecznością zapłaty odsetek karnych. – mówi Dominik Ciula, Sales Manager i Product Owner Aasa dla Biznesu.

Odsetki od zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym naliczane są od dnia, w którym upłynął termin płatności do dnia, w którym środki faktycznie zostały zaksięgowane na rachunku organu podatkowego. Wysokość odsetek zależy jednak od organu, w przypadku którego spóźniliśmy się z zapłatą.

Naliczanie odsetek

Aktualna stawka odsetkowa za opóźnienia w spłatach zobowiązań dla ZUS wynosi 8 proc. w stosunku rocznym, jednak w przypadku tego organu stopa procentowa odsetek jest zmienna. Oznacza to, że musimy odrębnie wyliczyć odsetki za każdy okres, w którym wysokość stopy procentowej uległa zmianie.

– W wyliczaniu należnych odsetek pomoże nam kalkulator, który znajdziemy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – podpowiada Dominik Ciula z Aasa Polska. – Dzięki niemu bez problemu obliczymy i zsumujemy wszystkie odsetki powstałe od zadłużenia podatkowego w ZUS.

Wysokość oprocentowania odsetek w Urzędzie Skarbowym reguluje natomiast ordynacja podatkowa. Według tych przepisów stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus dodatkowe 2 proc. Warto zaznaczyć, że wartość ta nie może wynieść mniej niż 8 proc. W obliczaniu kwoty bieżących odsetek skarbowych również może nam pomóc specjalny kalkulator. Znajdziemy go na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Przedawnienie w ZUS

ZUS może dochodzić swoich należności na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest nałożenie na nierzetelnego płatnika kary grzywny lub opłaty dodatkowej, zastaw na ruchomościach i nieruchomościach osoby zadłużonej, a nawet egzekucja jej majątku. Zadłużenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przedawnia się równo po 5 latach od dnia, w którym stało się ono wymagalne (termin jego płatności minął, a nie zostało ono wcześniej przedawnione lub umorzone).

– Po takim przedawnieniu wszystkie należności z tytułu składek za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz opłaty naliczone z tytułu opóźnień w spłacie nie mogą już być dochodzone. Oznacza to, że płatnik, którego zaległości podatkowe zostały przedawnione, nie musi się już martwić o spłatę odsetek, kosztów upomnień czy kosztów egzekucyjnych. – wyjaśnia Dominik Ciula.

Przedawnienie w US

Dominik Ciula, Sales Manager i Product Owner Aasa dla Biznesu

Zasady przedawnienia nieuregulowanych płatności w Urzędzie Skarbowym reguluje art. 70 § 1 ordynacji podatkowej. Tego typu dług przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin uregulowania płatności.

– Także Urząd Skarbowy ma rozmaite metody na ściągnięcie swojej należności od nierzetelnego płatnika. Jedną z nich jest zajęcie jego konta bankowego lub zajęcie jego wynagrodzenia bezpośrednio u pracodawcy. Dłużnik może się narazić również na nieprzyjemną wizytę poborcy podatkowego, który będzie miał prawo zająć należące do niego ruchomości i nieruchomości. –  mówi Dominik Ciula, Sales Manager i Product Owner Aasa dla Biznesu.

Ulga w spłacie

Warto pamiętać, że długi niewypłacalnego płatnika mogą przejść na osoby trzecie. Oznacza to, że należność podatkowa może być egzekwowana na przykład od członka rodziny dłużnika bądź jego wspólnika. W razie poważnych problemów ze spłatą tego typu zobowiązania warto zatem wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie zaległości podatkowej. Nasza prośba powinna być umotywowana ważnym interesem własnym lub interesem publicznym. Rozłożenie zaległości na raty, odroczenie spłaty lub całkowite jej umorzenie jest jednak ulgą uznaniową, dlatego decyzja o jej przyznaniu należy wyłącznie do organu podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *