XIV Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Rusza XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Założeniem konkursu jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym.

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

etyka biznesu,
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny,
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kpf.pl i powinno ono zawierać:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.kpf.pl)
– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
– egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

 

 

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partner Strategiczny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Partner Główny: BEST S.A.; Patronat honorowy: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Patronat medialny: BlizejBiznesu.pl, Loan-Magazine.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, Biznes (nie)etyczny, RaportCSR.pl.

Konkurs jako jeden z trzech projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2018 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 16 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *