Wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Właśnie weszła w życie Tarcza Antykryzysowa, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii koronawirusa. Pakiet regulacji zawiera m.in. wsparcie z ZUS dla przedsiębiorców, dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych.

W środę Andrzej Duda podpisał rządowy pakiet antykryzysowy, którego głównym celem jest ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej polskich firm. Wśród przewidzianych w nim rozwiązań znajduje się również wsparcie z ZUS dla przedsiębiorców, których biznesy ucierpiały przez pandemię.

Dla przedsiębiorców

Już jakiś czas temu poznaliśmy pierwsze propozycje dotyczące wsparcia z ZUS dla polskich przedsiębiorców. Wśród zapowiedzianych rozwiązań znalazło się zawieszenie składek na okres trzech miesięcy. Po wielu protestach małe firmy zostały zwolnione z tego obowiązku. Oznacza to, że nie muszą płacić składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

W ramach pakietu antykryzysowego państwo przejmie obowiązek pokrycia składek za przedsiębiorcę i zatrudnione przez niego osoby. Zwolnienie dotyczy opłat na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pomocniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Ulgą zostaną objęte wyłącznie te firmy, które prowadziły działalność przed 1 lutego br.

Zwolnione ze składek mogą zostać także osoby samozatrudnione, których przychód nie przekracza 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a więc 15 681 zł – podpowiada ekspert.

Warto podkreślić, że przy skorzystaniu z tego rozwiązania przedsiębiorca oraz jego pracownicy zachowują wszelkie prawo do świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń społecznych. Mają również prawo do świadczeń w przypadku choroby czy macierzyństwa, jeżeli na dzień 1 lutego 2020 roku byli objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Niestety zwolnieni ze składek ZUS nie zostaną ci przedsiębiorcy, którzy już w grudniu ubiegłego roku borykali się z trudną sytuacją finansową i w związku z tym nie udało im się uregulować swoich należności wobec ZUS – tłumaczy Dominik Ciula.

Świadczenia postojowe

Pakiet antykryzysowy zawiera również zapis dotyczący świadczeń postojowych dla osób zatrudnionych na umowach-zleceniach, umowach o dzieło oraz umowach agencyjnych. Świadczenie przyznawane takim pracownikom wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że mogą liczyć na wsparcie w wysokości 2080 zł. Są to świadczenia nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, których przychody z tytułu tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie przekroczyły kwoty 1299,99 zł (czyli połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie przysługuje im w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wymogiem warunkującym otrzymanie tego typu wsparcia jest, aby przychód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).

Dla samozatrudnionych

Przewidziane przez pakiet antykryzysowy świadczenie z ZUS dla samozatrudnionych wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Są to pieniądze nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego br. Ponadto w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód osoby samozatrudnionej nie może przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Samozatrudnieni muszą spełnić również dodatkowy wymóg dotyczący spadku przychodów. Aby otrzymać świadczenie z ZUS, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

Warto wspomnieć, że świadczenie przysługuje również tym samozatrudnionym, którzy po 31 stycznia br. zawiesili swoją działalność. Mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia, jeśli ich przychód z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Inne zasady obowiązują także samozatrudnionych rozliczających się w formie karty podatkowej i korzystających ze zwolnienia z podatku VAT. Otrzymają oni świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek

Tarcza Antykryzysowa wprowadza także specjalną ulgę w opłacaniu składek od stycznia 2020 roku i umożliwia odroczenie terminu ich płatności. Jeśli płatnik (zarówno przedsiębiorca, jak i osoba zatrudniona) złoży wniosek przed wyznaczonym terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z odroczeniem terminu płatności.

Z ulgi może skorzystać każdy, niezależnie od wielkości firmy czy tego, od kiedy płatnik prowadzi działalność. Jest dostępna zarówno dla przedsiębiorców, samozatrudnionych, jak i samych pracowników – podkreśla ekspert.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *