Wezwanie do zapłaty – jak ugryźć ten temat?

Nierzetelni kontrahenci, spóźniający się z zapłatą za zlecenia, mogą skutecznie podkopać kondycję finansową firmy. Tymczasem z roku na rok przybywa przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem nieuregulowanych faktur. Co zrobić, kiedy wskazana na fakturze data płatności już dawno upłynęła, a nadal nie otrzymaliśmy swoich pieniędzy?

Wezwanie do zapłaty – kiedy je napisać?

Polskie prawo nie wskazuje dokładnie, w którym momencie można wysłać nierzetelnemu kontrahentowi wezwanie do zapłaty. Oznacza to, że można zrobić to już na drugi dzień po upłynięciu daty płatności wskazanej na fakturze. Warto pamiętać, że im szybciej przypomnimy kontrahentowi o nieuregulowanym zobowiązaniu, tym szybciej będziemy mogli otrzymać należne pieniądze. W wielu przypadkach brak terminowej zapłaty nie świadczy bowiem o złej woli kontrahenta, a jedynie o jego zapominalstwie. Wówczas wezwanie do zapłaty zasygnalizuje mu problem i pozwoli wierzycielowi szybko odzyskać należne środki.

Wezwanie do zapłaty pomoże nam także w wypadku, gdy kontrahent umyślnie nie spłacił swojego zobowiązania. Będzie to dla sądu znak, że wierzyciel próbował rozwiązać sprawę zadłużenia na drodze polubownej. Może to pomóc m.in. w uniknięciu konieczności zapłaty kosztów sądowych, gdyby nieuczciwy kontrahent chciał je na nas przerzucić.

Co musi się w nim pojawić?

Wezwanie do zapłaty jest dokumentem, który każdy wierzyciel bez większego trudu może sporządzić samodzielnie. Należy przy tym pamiętać, że takie pismo musi być sporządzone językiem oficjalnym. Pamiętajmy także, by wysłać je w taki sposób, aby otrzymać potwierdzenie odbioru.

Wezwanie do zapłaty musi zawierać przede wszystkim dokładną datę jego sporządzenia, a także dane wierzyciela oraz jego dłużnika. W treści pisma musi pojawić się wysokość zadłużenia oraz informacja o tym, na jakiej podstawie powstał obowiązek zapłaty (np. z tytułu faktury, rachunku czy umowy cywilno-prawnej). W wezwaniu do zapłaty należy również wyznaczyć dokładny termin uregulowania płatności, zazwyczaj w formie 7 lub 14 dni od dnia otrzymania pisma. Dla lepszej skuteczności, można umieścić w nim również informacje o konsekwencjach, które pociągnie za sobą brak uregulowania zobowiązania w wyznaczonym terminie (np. zapowiedź skierowania sprawy do sądu).

Wezwanie do zapłaty to element tzw. windykacji miękkiej, czyli prowadzonej na drodze polubownej. Z tego powodu warto w nim zawrzeć również informację o możliwości ugodowego rozwiązania sytuacji oraz zachętę do kontaktu w tej sprawie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *