Weszły w życie zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej

24 marca 2020 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej. Warto je poznać zwłaszcza dziś, gdy polska gospodarka stoi w obliczu kryzysu, a wiele miejsc pracy może być zagrożone.

We wtorek weszła w życie duża część przepisów nowelizacji z dnia 30 sierpnia 2019 r. odnośnie prawa upadłościowego. Nowe przepisy mają znacznie uprościć zasady ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla tych osób, które stały się niewypłacalne, a co za tym idzie – nie mają pieniędzy, by spłacić podjęte przez siebie kredyty i pożyczki. Celem takiego postępowania jest oddłużenie osoby, która popadła w kłopoty finansowe. W toku postępowania część lub całość jej długów zostaje umorzona albo spłacona.

Z upadłości konsumenckiej można skorzystać bez względu na to, od kiedy zwlekamy ze spłatą zadłużenia. Nie ma także znaczenia, o jaką kwotę chodzi. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie zobowiązania mogą zostać umorzone. Upadłość konsumencka nie obejmuje zaległości z tytułu alimentów, naprawienia szkód wynikających z przestępstw lub wykroczeń oraz rent odszkodowawczych wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko pod pewnymi warunkami. Sąd musi bowiem udowodnić, że osoba zadłużona nie posiada żadnego majątku i jest trwale niezdolna do spłaty swoich zobowiązań.

Sąd może także orzec, że konsument jest jedynie czasowo niezdolny do spłaty swojego zadłużenia. W takiej sytuacji następuje pięcioletni okres tzw. „zawieszenia”, w czasie którego realizowany jest plan spłaty zadłużenia, a dłużnik co roku musi składać specjalne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej – mówi Dominik Ciula.

Zmiany w upadłości

Wejście w życie nowelizacji prawa upadłościowego ma uprościć zasady i wniosek o ogłaszania upadłości konsumenckiej. Nowe prawo precyzuje sytuacje, w których można skorzystać z tego rozwiązania.

Dotychczas sąd oddalał wniosek, jeśli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub poprzez rażące niedbalstwo. Najnowsze przepisy zakładają, że po upadłość będą mogli sięgnąć także ci, którzy zadłużyli się z premedytacją. Sama przyczyna ich niewypłacalności ma być określana dopiero w momencie ustalania planu spłaty zobowiązań, czyli już po ogłoszeniu upadłości.

Warto jednak wspomnieć, że osoby, które umyślnie doprowadziły do swojej niewypłacalności, będą przez sąd traktowane inaczej, niż osoby ogłaszające upadłość z przyczyn od siebie niezależnych, np. ze względu na poważną chorobę czy utratę pracy. W tym pierwszym przypadku dłużnik będzie spłacał swoje zobowiązania znacznie dłużej – od trzech do nawet siedmiu lat. W przypadku osób, które zadłużyły się z przyczyn niezależnych, okres spłaty zobowiązania ma wynieść jedynie trzy lata -tłumaczy ekspert.

Nowe przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej uniemożliwiają również skazywanie dłużników na bezdomność. Z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży ich nieruchomości, mają teraz otrzymywać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat. Ponadto w myśl nowych zasad osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane tak samo, jak zwyczajni konsumenci.

W ciągu ostatnich lat liczba upadłości konsumenckich w Polsce zdecydowanie wzrosła. Choć nowe przepisy znacznie ułatwią sięgnięcie po takie rozwiązanie, nie należy tego robić bez upewnienia się, że zrobiliśmy wszystko, aby samodzielnie wyjść z długów. Ogłoszenie upadłości powinno być ostatecznością wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *