Czy ustawa antyzatorowa odmieni polski rynek?

Na początku tego tygodnia Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy antyzatorowej. Ma ona przeciwdziałać opóźnieniom w regulowaniu faktur, wprowadzając m.in. krótsze terminy płatności oraz kary finansowe dla dużych przedsiębiorstw. Nowe prawo ma wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku.

Zatory płatnicze to w Polsce poważny problem. Z tegorocznej analizy przeprowadzonej przez BIG InfoMonitor wynika, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy niemal połowa przedsiębiorców miała do czynienia płatnością opóźnioną o ponad 60 dni. Tymczasem zjawisko nieterminowych spłat faktur negatywnie wpływa na płynność finansową i rozwój firm na polskim rynku. Co za tym idzie – szkodzi również naszej gospodarce.

Problem dostrzegło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało nowe przepisy mające zapobiegać opóźnieniom w spłatach faktur. Chodzi tu o tzw. ustawę antyzatorową. W ubiegłym tygodniu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w ramach ograniczenia zatorów płatniczych został zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów, natomiast we wtorek pozytywnie rozpatrzyła go Rada Ministrów.

Błędne koło

Nowe prawo zakłada m.in. skrócenie terminów płatności faktur do 30 dni dla podmiotów publicznych z wyłączeniem podmiotów leczniczych oraz skrócenie do 60 dni terminów płatności w transakcjach, w których duży podmiot gospodarczy jest dłużnikiem firmy z sektora MŚP. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwróciło bowiem uwagę na nierówności, które powstają, gdy małe firmy wykonują usługi na rzecz znacznie większych podmiotów. W takich sytuacjach duże przedsiębiorstwa bardzo często wykorzystują swoją pozycję i wydłużają termin spłaty nawet do wielu miesięcy bez obaw o utratę dostawcy. Niewielkie firmy są niejako zmuszane do akceptowania długiego terminu płatności, ponieważ zależy im na utrzymaniu dobrej relacji z mocnym kontrahentem. Jednak brak zapłaty za ich towary lub usługi skutkuje brakiem funduszy na uregulowanie własnych zobowiązań wobec innych podmiotów.

Dominik Ciula

Zatory płatnicze są szczególnie dotkliwe dla firm z sektora MŚP. Wydłużone terminy zapłaty lub nawet brak opłat w umówionym terminie mogą poważnie nadszarpnąć kondycją finansową niewielkich firm. Brak funduszy nie tylko blokuje ich inwestycje w rozwój, ale uniemożliwia im także pokrycie bieżących wydatków. Z pomocą takim podmiotom przychodzi Aasa Dla Biznesu, która zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do dodatkowej gotówki przedsiębiorcom borykającym się z chwilowymi problemami finansowymi – podpowiada Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska.

Kary dla spóźnialskich

Wprowadzenie ustawy antyzatorowej ma ukrócić praktyki nadmiernego wydłużania terminów regulowania faktur przez duże przedsiębiorstwa. Na mocy nowego prawa Prezes UOKiK zostanie uprawniony do nakładania kar administracyjnych na podmioty generujące największe zatory.

Za przekroczenie terminów wprowadzonych na mocy tzw. ustawy antyzatorowej największym firmom będą groziły kary finansowe. Ich wysokość może sięgnąć nawet 5 proc. wartości niezapłaconej faktury. – mówi Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska, odpowiedzialny za markę Aasa dla Biznesu.

Rafał Tomkowicz

Po wejściu w życie nowego prawa największe przedsiębiorstwa (osiągające obrót powyżej 50 mln euro rocznie) będą miały również dodatkowy obowiązek składania specjalnych sprawozdań do MPiT na temat dotrzymywania terminów spłat swoich zobowiązań.

Jako przedstawiciel polskiego biznesu doceniam działania polskiego rządu prowadzone w ramach przeciwdziałania zatorom płatniczym. To z pewnością krok w dobrym kierunku. Niestety wprowadzone regulacje mogą się okazać niewystarczające. Nowe prawo nie precyzuje na przykład tego, kto i w jaki sposób ma pilnować skróconych terminów zapłat. Nie należy się zatem spodziewać, że po wejściu w życie tych przepisów całkowicie zniknie problem opóźnionych płatności. Daleki jestem od takiego optymizmu. – mówi Rafał Tomkowicz, Prezes Zarządu Sfery Finansów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *