Jak ubiegać się o dofinansowanie dla samozatrudnionych

Polskie firmy znalazły się dziś w bardzo trudnej sytuacji, a negatywne skutki pandemii uderzają w każdy sektor biznesu. W Tarczy Antykryzysowej pojawiło się rozwiązanie, które może poprawić sytuację osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – chodzi o dofinansowanie dla samozatrudnionych.

– Dofinansowanie dla samozatrudnionych to rozwiązanie przewidziane w Tarczy Antykryzysowej – pakiecie zmian mających zniwelować wpływ pandemii na gospodarkę. Wśród narzędzi pomocowych dla polskiego biznesu znajduje się m.in. zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS oraz wprowadzenie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników. Tarcza Antykryzysowa umożliwiła także pozyskanie specjalnego dofinansowania osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wyjaśnia Dominik Ciula, Sales Director and Aasa dla Biznesu Product Owner w Aasa Polska SA.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych – zasady

Tarcza Antykryzysowa ustanowiła, że starosta może przyznać przedsiębiorcy (będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

O dofinansowanie może starać się osoba samozatrudniona, która w związku z epidemią odnotowała zmniejszenie sprzedaży w stosunku do łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch miesięcy w tym roku. Dofinansowanie nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości spadku obrotów samozatrudnionego – tłumaczy ekspert.

Przedsiębiorca, który skorzysta z tego wsparcia, jest zobowiązany do prowadzenia działalności przez cały okres otrzymywania pomocy oraz później przez okres równy czasowi trwania wsparcia. W przeciwnym wypadku musi zwrócić dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od momentu otrzymania wezwania. Warto jednak podkreślić, że nie musi przy tym płacić odsetek.

Jak uzyskać wsparcie

Wniosek o dofinansowanie dla samozatrudnionych należy pobrać ze strony internetowej lub portalu ePUAP, a po wypełnieniu złożyć w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek zostanie opublikowany dopiero w momencie ogłoszenia naboru przez dany PUP. Od tej chwili samozatrudniony będzie miał 14 dni na złożenie wniosku.

W związku powinny znaleźć się następujące informacje:

  • oświadczenie o wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w określonej wysokości,
  • oświadczenie o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości
  • oświadczenie o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
  • oświadczenie o przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej
  • informację o numerze rachunku bankowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *