Faktoring w roku 2017 oraz prognoza na 2018 rok

Komentarz Piotr Gąsiorowski – Prezes Zarządu eFaktor S.A. Najważniejsze dla branży faktoringowej w 2017 roku były: Rosnące zatory płatnicze, które zwiększyły zapotrzebowanie firm na kapitał. Rozwój oferty faktorów i dopasowanie jej do mniejszych podmiotów i różnych branż. Wzrost popularności i zapotrzebowania na faktoring pełny i eksportowy. Problemów z płatnościami opóźnionymi o co najmniej 60 dni, […]

Czytaj dalej


Etyka w biznesie, jak postępować zgodnie z sumieniem i interesem?

Etyka w biznesie,

W mediach coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem etyki biznesu. Rozważania nad wartościami etycznymi w kontekście interesów nie są niczym nowym, ale systematycznie wzrasta nacisk kładziony na promowanie zachowań zgodnych z zasadami dobrych praktyk ustalanych przez organizacje skupiające i promujące tego typu praktyki. Etyka – nowa moda? W obecnych czasach coraz częściej możemy spotkać […]

Czytaj dalej