Szereg nowych uproszczeń dla przedsiębiorców

Na początku roku zaczął obowiązywać szereg nowych przepisów, które mają usprawnić funkcjonowanie sektora MŚP w Polsce. Zmiany weszły w życie za sprawą nowej ustawy budżetowej, nowelizacji ustawy o PIT i CIT oraz ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, czyli tzw. Pakietem MŚP.

Sektor MŚP potrzebuje zmian

Poprawa sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP to obecnie jeden z priorytetów polskiego rządu. Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej miały wprowadzić już m.in. Konstytucja dla Biznesu oraz Pakiet 100 Zmian dla Firm. Kolejne zmiany prawne wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Mają poprawić sytuację przedsiębiorców poprzez wprowadzenie znacznych uproszczeń na poziomie podatkowym, księgowym, finansowym i urzędowym. To również próba zachęcenia Polaków do realizowania własnych inicjatyw biznesowych.

– Podmioty działające w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zdecydowanie potrzebują takich działań ze strony państwa – mówi Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska, odpowiedzialny za markę Aasa dla Biznesu. – Dysponują one znacznie mniejszymi budżetami niż wielkie spółki. Ze względu na ograniczenia finansowe oraz kadrowe mają duże trudności z odnalezieniem się w gąszczu przepisów, a co za tym idzie – z utrzymaniem się na rynku.

Co się zmieni po 1 stycznia 2019 r.?

Zatrudnianie członków rodziny

Już na początku przyszłego roku wejdą w życie zmiany, które mogą odmienić sytuację polskich przedsiębiorców… a także ich rodzin. Nowe przepisy regulują bowiem kwestie ujmowania w kosztach uzyskania przychodu wynagrodzenia małżonka oraz małoletnich dzieci, zatrudnionych przez przedsiębiorcę w swojej firmie.

– Rządowy projekt utrzymuje zakaz wliczania w koszty uzyskania przychodu pracy przedsiębiorcy oraz jego rodziny. Z tego grona wyłączeni zostali jednak małżonkowie oraz niepełnoletnie dzieci właścicieli firm. Po 1 stycznia 2019 r. ich zatrudnianie ma się odbywać na takich samych zasadach, jak zatrudnianie zwykłych pracowników. To bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. – podkreśla Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska.

Auta służbowo-prywatne

Kolejna istotna zmiana dotyczy korzystania z aut w celach służbowo-prywatnych. Nowe prawo z jednej strony zakłada wprowadzenie kolejnych korzyści dla przedsiębiorców, z drugiej natomiast dodatkowe ograniczenia. Związane są one z możliwością rozliczenia w kosztach zakupionego auta.

– Ministerstwo Finansów zapowiadało dotychczas, że wydatki związane z eksploatacją samochodu w celach służbowo-prywatnych (np. zakup paliwa czy opłaty związane z serwisowaniem), będą stanowić koszt w wysokości 50 proc. kwoty netto widniejącej na fakturze zakupowej. Projekt nowej ustawy zakłada jednak podwyższenie tej sumy. Wraz z początkiem 2019 r. eksploatacja auta w celach służbowo-prywatnych będzie objęta aż 75 proc. progiem kosztowym. – mówi Dominik Ciula. – Z kolei przedsiębiorcy używający samochodów wyłącznie do celów prowadzonej działalności nadal będą mogli wpisać w koszty 100 proc. wydatków eksploatacyjnych. Obowiązuje ich jednak wymóg prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu tego typu pojazdów.

Projekt nowej ustawy o PIT i CIT wprowadza jednak dodatkowe ograniczenia w odliczaniu podatku VAT od samochodów użytkowanych w celach służbowo-prywatnych. Od 1 stycznia przyszłego roku odliczeniu będzie podlegać jedynie 50 proc. kwoty podatku wskazanej na fakturze.

Amortyzacja dla aut firmowych

W przyszłym roku wzrośnie limit amortyzacji dla aut firmowych. Obecnie polscy przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności pełne opisy amortyzacyjne jedynie w sytuacji, gdy korzystają z samochodów osobowych o wartości poniżej 20 tys. euro. Samochody droższe mogą być odpisane wyłącznie do tego progu kwotowego. Pozostała część sumy nie podlega amortyzacji.

– Projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT zakłada niemal dwukrotny wzrost limitu amortyzacji. Dla pojazdów spalinowych oraz hybrydowych ma on wynieść niemal 150 tys. zł, a dla pojazdów elektrycznych nawet do 225 tys. zł. – mówi Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska. – Na nowych przepisach skorzystają zwłaszcza przedsiębiorcy działający w sektorze MŚP. Zwykle to właśnie oni kupują samochody, których wartość nie przekracza kwoty 150 tys. zł.

Uproszczenia organizacyjno-księgowe

Pakiet MŚP wprowadza blisko 50 uproszczeń w polskim prawie podatkowym i gospodarczym. Jedną ze zmian, która może realnie wpłynąć na sytuację polskich firm, jest skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”. To mechanizm, który umożliwia przedsiębiorcy skorygowanie kwoty in minus podatku należnego wynikającego z niezapłaconej faktury, jak i samej podstawy opodatkowania. Dotychczas skorygowania faktury można było dokonać po upływie 150 dni od daty płatności określonego na fakturze. Obecnie termin ten zostanie skrócony do 90 dni, co może mieć wpływ na ograniczenie problemu zatorów płatniczych w Polsce.

– W myśl nowego prawa zniesiony zostanie również obowiązek prowadzenia karty przychodów, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji zatrudnienia. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców działających w sektorze MŚP. Nowe prawo znacznie ograniczy czas i koszty ponoszone dotychczas w ramach tych obowiązków. Uproszczenie procedury odciąży przedsiębiorców i ich pracowników.- mówi Dominik Ciula z Aasa Polska.

Status „małego podatnika”

Z kolei w 2020 r. zacznie obowiązywać prawo podwyższające próg przychodów, który uprawnia firmy do uzyskania statusu „małego podatnika”. Obecnie jest to 1,2 mln euro, po wejściu w życie nowych przepisów kwota ta ma wzrosnąć do 2 mln euro. W ten sposób więcej podmiotów zyska dostęp do dodatkowych przywilejów, m.in. niższego opodatkowania, uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych czy możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *