Prosta Spółka Akcyjna już w marcu 2020 r.

ludzie siedzący przy stole

Na początku sierpnia Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza do polskiego porządku prawnego nową formę działalności. Prosta Spółka Akcyjna (PSA) zacznie funkcjonować już 1 marca 2020 r. To ostatni element rządowego pakietu „100 zmian dla firm”, który ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom.

Dla kogo?

2 sierpnia br. Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki handlowej – Prostą Spółkę Akcyjną. Ma być odpowiedzią na problemy środowisk start-upowych, które wśród form prawnych ujętych dotychczas w Kodeksie spółek handlowych nie mogły znaleźć formy adekwatnej do swoich potrzeb. Prosta Spółka Akcyjna może być również z powodzeniem wykorzystywana przez inwestorów kapitałowych czy podmioty skupiające swoją działalność wokół wdrażania nowych technologii.

Branża technologiczna od dawna wyczekiwała na utworzenie bardziej elastycznej formy prowadzenia działalności. Wprowadzenie PSA ma wpłynąć na wzrost liczby innowacyjnych biznesów i przyspieszyć wdrażanie nowych technologii na polskim rynku. Zaletą nowego rozwiązania jest przede wszystkim niski koszt założenia oraz uproszczone zasady funkcjonowania spółki.

PSA w praktyce

PSA ma łączyć elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Ma zlikwidować zbyt restrykcyjne zapisy obowiązującego Kodeksu spółek handlowych i ułatwić prowadzenie biznesu, a także obrót akcjami spółki. Głównym celem utworzenia Prostej Spółki Akcyjnej jest przede wszystkim zmniejszenie kapitału wymaganego do założenia tego typu działalności. W przypadku PSA minimalny kapitał akcyjny będzie wynosić zaledwie 1 zł. Taka forma prowadzenia działalności ma również dopuszczać obejmowanie akcji w zamian za świadczenie niepieniężne w postaci pracy lub usług. Dzięki temu Prosta Spółka Akcyjna ma uwolnić przedsiębiorców od barier finansowych.

W przypadku PSA rząd postawił nacisk na łatwość rozporządzania akcjami spółki i prowadzenia ich emisji. Akcje nie będą posiadały wartości nominalnej i nie będą stanowiły części kapitału akcyjnego. Nie będą również posiadały postaci materialnej, a emisja nowych akcji będzie następować wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dzięki tym przepisom biznes będzie mógł łatwiej pozyskiwać nowych inwestorów kapitałowych.

Warto również podkreślić, że akcje PSA nie będą mogły być zbywane w formie dokumentowej, a jedynie za pomocą oświadczeń woli utrwalanych i przekazywanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Dla bezpieczeństwa obrót i emisja akcjami PSA będą jednak podlegać rejestracji w rejestrze akcji. Jego prowadzenie każda spółka będzie musiała powierzyć notariuszowi bądź innemu uprawnionemu do tego podmiotowi.

Prosta Spółka Akcyjna w pigułce

  • kapitał akcyjny w wysokości minimum 1 zł,
  • zbycie akcji w formie dokumentowej pod rygorem nieważności,
  • akcje zbywalne, ale nie mogą być wprowadzane do obrotu zorganizowanego,
  • akcje nie mają formy dokumentu i nie podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy,
  • rejestr akcjonariuszy w formie elektronicznej, może mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych,
  • możliwość rozwiązania spółki bez likwidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *