Problemy polskich mikrofirm – Raport SMEO

W sierpniu 2018 roku firma SMEO przy współpracy z biurem informacji gospodarczej ERIF opracowała raport pt. „Bezpieczeństwo finansowe małych firm”. W raporcie przedstawiono dane na temat problemów finansowych, jakich w przeciągu dwóch ostatnich lat doświadczyła blisko połowa polskich właścicieli mikrofirm. Takie problemy zdarzały się niezależnie od branży, ilości zatrudnionych pracowników czy formy prawnej przedsiębiorstw.

Jak wynika z raportu, 45% mikroprzedsiębiorców biorących udział w badaniu przyznało, że przez ubiegłe dwa lata doświadczyło problemów finansowych. Co dziesiąty właściciel firmy napotykał takie problemy regularnie, natomiast 55% badanych spotkało to jedynie kilkukrotnie.

 

 

Z czego wynikają problemy finansowe firm?

Podczas badania przedsiębiorcy mieli odpowiedzieć na pytanie z czym najczęściej związane są ich problemy finansowe. 38% badanych przyznało, że wynika to ze zbyt niskiego poziomu przychodów, 35% wskazało na jego nieregularność, natomiast 31% przedsiębiorców uważa, że koszty prowadzenia działalności są zbyt wysokie. Co czwarta firma przyznała się do okresowych braków płynności gotówki, dla 18% problem stanowi utrata kluczowych kontrahentów. Kolejne 13% badanych uważa, że do problemów w ich działalności doprowadziło błędne oszacowanie kosztów realizacji zlecenia, natomiast co dziesiąte przedsiębiorstwo wskazuje, że wynika to z reklamacji klientów. Z raportu wynika, że problemy z regularnością wpływów częściej dotykają jednoosobowe działalności gospodarcze. Wśród spółek częściej wskazywano na trudności wynikające z niedoszacowania kosztów realizacji zleceń lub skutki finansowe reklamacji.

 

 

Znaczne różnice są zauważalne również pomiędzy sektorami działalności. Zbyt niska sprzedaż jest odczuwalna wśród przedsiębiorstw handlowych dla 48%, dla firm usługowych – 33% i 39% w produkcji. 40% firm usługowych odczuwa problemy z regularnością przychodów, natomiast w handlu jedynie 24%. Okresowe braki gotówki na bieżącą działalność zauważa się najczęściej w przedsiębiorstwach usługowych – potwierdziło to 38% badanych. W handlu i produkcji taki stan rzeczy wskazało kolejno 17% i 15% właścicieli biorących udział w badaniu.

Koszty związane z zatrudnieniem

Zatrudnianie pracowników w małych firmach generuje dodatkowe koszty. Przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć kłopotów związanych z uzyskaniem stałych przychodów częściej stawiają na współpracę z poddostawcami i w razie potrzeby minimalizują koszty poprzez outsourcing. Raport wykazał, iż małe firmy, zatrudniające pracowników częściej wskazują na wysokie koszty prowadzenia działalności.

„Koszty pracownicze stanowią zatem znaczne obciążenie mikrodziałalności i są istotnym czynnikiem ryzyka finansowego. Współpraca z gronem poddostawców niesie jednak inne zagrożenia – firmy te częściej od pozostałych stykają się z reklamacjami klientów” – tłumaczy Michał Pawlik, prezes SMEO.

Sposoby radzenia sobie z trudnościami

Duża część właścicieli firm biorących udział w badaniu przyznaje, że dobrą praktyką zabezpieczania jest posiadanie tzw. rezerwy finansowej. 36% z nich zawsze posiada taką rezerwę, 51% zapewnia, że pojawia się ona u nich jedynie okresowo, 13% w ogóle nie posiada odłożonych środków finansowych. Innym sposobem na radzenie sobie z problemami w firmie jest sięganie po własne, prywatne środki na podratowanie sytuacji finansowej swojej działalności. Robi tak aż 34% badanych. 20% pożycza pieniądze od znajomych. Co piąty przedsiębiorca w przypadku kłopotów opóźnia płatności wobec dostawców, a także korzysta z kredytów, natomiast co dziesiąta firma wykorzystuje faktoring. Na wykorzystanie usług firm windykacyjnych lub prawnika decyduje się podobny odsetek przedsiębiorców biorących udział w badaniu.

 

 

„Jednoosobowe działalności gospodarcze znacznie częściej angażują osobiste środki finansowe, aby poprawić sytuację w firmie. Relatywnie większą profesjonalizacją zarządzania finansami obserwujemy w przypadku spółek, które kilkukrotnie częściej sięgają po dedykowane dla biznesu narzędzia finansowe takie jak faktoring, usługi prawne czy windykacyjne. Nie zmienia to faktu, że wciąż najpowszechniejszą reakcją polskich mikroprzedsiębiorców na problemy finansowe, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, jest uruchomienie osobistych środków finansowych.” – wyjaśnia Michał Pawlik.

 

SMEO

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *