Jak pozyskać dofinansowanie na energię?

Program Energia Plus

Ruszył właśnie program Energia Plus, w ramach to którego przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia zmiany źródła energii na bardziej ekologiczny. Celem programu jest znaczący wpływ na poprawę jakości powietrza w naszym kraju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Kto i ile może otrzymać?

Łączenie do wydania jest 4 mld złotych, które minister środowiska zabezpieczył na dofinansowanie zarówno małych jak i dużych firm. Dofinansowanie jest w postaci pożyczki, z której to zostanie umorzone 10% wartości inwestycji. Pomoc w przypadku pożyczki nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku dotacji 50 proc.

Wnioski o przyznanie dofinansowania dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/energia-plus/nabor-2019-energia-plus/

Nabór wniosków trwa do 20.12.2019 roku (lub do wyczerpania środków).

Poniżej lista wspieranych przedsięwzięć:

Rodzaje przedsięwzięć

Beneficjenci

budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.
Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW.
Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (niezwiązanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).
Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

  1. Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
  2. Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
  3. Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
  4. Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  1. energię ze źródeł odnawialnych,
  2. ciepło odpadowe,
  3. ciepło pochodzące z kogeneracji,
modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych
energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *