Pomoc de minimis w 2017 r.

ręce na klawiaturze

Pod koniec ubiegłego roku Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK przygotował raport, w którym podsumowuje pomoc de minimis udzieloną polskim przedsiębiorcom. Z raportu wynika, że w 2017 r. wartość takiego wsparcia sięgnęła 6,74 mld zł, z czego 95 proc. zasiliło budżety mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. Rok później kwota ta zmalała do 5,85 mld zł. 

Pomoc de minimis oznacza państwowe wsparcie finansowe dla firm, którego nie trzeba zgłaszać Komisji Europejskiej. Te stosunkowo drobne kwoty nie naruszają bowiem konkurencji na rynku. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że łączna wartość tego rodzaju wsparcia dla jednego przedsiębiorcy nie powinna przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych. Kwota ta zmniejsza się do 100 tys. euro w przypadku firm z sektora transportu drogowego towarów. Z kolei dla rekompensat za usługi świadczone w ramach ogólnego interesu gospodarczego wzrasta do 500 tys. euro.

Do czego służy pomoc de minimis?

W związku z ograniczeniami kwotowymi pomoc de minimis najczęściej zasila budżety firm z sektora MŚP. Tego typu wsparcie trafia również do szkół wyższych, fundacji czy parków naukowo-technologicznych. Najczęściej wykorzystywane jest w ramach działań służących rozwojowi firmy, np. do finansowania kursów i szkoleń kadry czy do zatrudnienia nowych pracowników. Tego rodzaju fundusze to ważne wsparcie w rozwoju sektora MŚP.

Wsparcie w 2017 r.

W ciągu całego 2017 r. firmy otrzymały 6,74 mld zł wsparcia w ramach pomocy de minimis, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 5,27 mld zł. Największą pomoc zaoferowali starostowie powiatów, którzy wsparli przedsiębiorców kwotą aż 2,15 mld zł. Nieco mniej hojni byli wójtowie gmin, burmistrzowie oraz prezydenci miast (1 mld zł). Najmniejsze wsparcie przekazali marszałkowie województw, którzy dla przedsiębiorców z sektora MŚP przeznaczyli zaledwie 847,7 mln zł.

W 2017 r. najwięcej funduszy otrzymały mikrofirmy. Ich budżety zostały wsparte kwotą aż 4,47 mld zł. Małe firmy uzyskały 1,35 mld zł, a średnie 618 mln zł. Najmniejsze wsparcie otrzymały duże firmy, które w ramach pomocy de minimis pozyskały zaledwie 308 mln zł.

Jak otrzymać pomoc?

Aby sprawdzić, czy możesz skorzystać z pomocy de miminis, musisz wejść na stronę https://sudop.uokik.gov.pl/ i odnaleźć swoją firmę w specjalnej bazie danych. To właśnie w niej gromadzone są informacje na temat korzystania z tego rodzaju wsparcia. Możesz tam sprawdzić, czy w ciągu ostatnich trzech lat Twoja firma otrzymała pomoc de minimis i w jakiej wysokości. Pamiętaj jednak, że projekt programu pomocowego, dzięki któremu możesz otrzymać finansowe wsparcie, musi zostać zgłoszony do urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *