Polacy coraz rzadziej decydują się na prowadzenie jednoosobowych działalności gospodarczych

Zamykanie działalności jednoosobowej

Analizując dane GUS za 2016 rok dotyczące form prowadzenia działalności wynika, że nowopowstałe przedsiębiorstwa w Polsce są spółkami handlowymi, których w ubiegłym roku przybyło aż o 44 146, z przeważającą ilością spółek z.o.o.. Według podanych przez Urząd danych, na minusie była jedynie liczba zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych, która  na dzień 31 grudnia  2016 roku wynosiła 2 968 786.  Czyli o 3 358 mniej niż na koniec 2015 roku.

Wyniki GUS nie są optymistyczne

Spadek ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą odnotowany został aż w dwunastu województwach. Największą różnicę względem poprzedniego roku zauważamy w województwie śląskim, jest to 3 466 podmiotów. To blisko trzy razy więcej niż w drugim w kolejności, w tym zestawieniu, województwie zachodnio-pomorskim. Największym przyrostem nowych przedsiębiorców mogą pochwalić się natomiast województwa: mazowieckie, małopolskie, pomorskie oraz podkarpackie(1).

Powody zamykania biznesów

Dane niestety nie podają, czy zamknięte jednoosobowe działalności gospodarcze zostały przekształcone w inną formę prowadzenia działalności. Część z nich prawdopodobnie tak, co świadczy o rozwoju polskich przedsiębiorstw, które rezygnując z tej prostej oraz wygodnej formy prowadzenia biznesu decydują się na bardziej skomplikowaną oraz droższą. Jednak zastanawiające są powody całkowitej rezygnacji z prowadzenia biznesu. Z pewnością można wymienić malejącą stopę bezrobocia – wynoszącą na chwilę obecną 8,6 %2, aktualne trendy na rynku pracy, który od pewnego czasu przez jego obserwatorów i badaczy nazywany jest rynkiem pracownika. Kolejny powód można upatrywać w załataniu przez rząd tzw. luki macierzyńskiej, która polegała na zakładaniu działalności przez kobiety ciężarne bądź planujące ciążę, opłacaniu minimum jednorazowo najwyższej składki ubezpieczeniowej oraz pobieraniu przez okres urlopu macierzyńskiego co miesiąc 6 tys. zł zasiłku. Po upływie którego działalności zazwyczaj były zamykane.

Jednak jednym z najistotniejszych powodów zamykania jednoosobowych działalność gospodarczych jest najczęściej brak płynności finansowej. W szczególności firmy z krótką bądź brakiem historii na rynku potrzebuję czasu aby odnotować zysk. Niestety nowi przedsiębiorcy są dla banków ryzykownymi klientami i rzadko kiedy uzyskują tam dodatkowe finansowanie na naprawienie firmowego budżetu.

Poprawiające się makroekonomiczne warunki Polskiej gospodarki mają wpływ na warunki mikroekonomiczne. Mając dobrą sytuację na rynku pracy zmniejsza się zapotrzebowanie na poszukiwanie dodatkowego źródła dochodu. Przeważająca ilość osób na polskim rynku pracy ceni sobie stabilność zatrudnienia, która daje im możliwość chociażby inwestycji.

Wojciech Kołacz
Członek Zarządu PSF Loans sp z o.o.


 1. GUS, Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 r.
2. GUS,
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *