Podsumowanie Tarczy Antykryzysowej 2.0

Pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy poszerzającej pakiet rozwiązań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii. Tarcza Antykryzysowa 2.0 zwiększa rządowe wsparcie dla przedsiębiorców i zapewnia lepszą ochronę miejsc pracy. Jakie rozwiązania zostały ujęte w nowelizacji?

Świadczenie postojowe

Tarcza Antykryzysowa 2.0 zmienia zasady wypłacania świadczenia postojowego. Wsparcie tego rodzaju skierowane jest do wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, osoby prowadzące jednoosobową działalność, a pod pewnymi warunkami nawet osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do tej pory świadczenie postojowe było wypłacane jednorazowo, tymczasem nowe przepisy przewidują możliwość nawet trzykrotnego uzyskania zasiłku postojowego. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego może nastąpić jednak nie wcześniej, niż w miesiącu następującym po miesiącu pierwszej wypłaty tego świadczenia. Jedynym warunkiem ponownego przyznania wsparcia jest wykazanie w oświadczeniu, że od wypłaty poprzedniego świadczenia sytuacja materialna przedsiębiorcy nie uległa poprawie.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 zniosła także limit przychodu, na podstawie którego podejmowana była decyzja o przyznaniu przedsiębiorcy świadczenia postojowego. Do tej pory przychód ten nie mógł być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nowelizacja ostatecznie zniosła ten limit, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą teraz wnioskować o świadczenie postojowe niezależnie od wysokości uzyskanych przychodów – wyjaśnia Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Bliżej Biznesu.

Więcej na ten temat dowiesz się na stronie ZUS.

Wsparcie finansowe dla MŚP

Tarcza antykryzysowa 2.0 zapewniła środki na preferencyjne wsparcie finansowe dla małych i średnich firm. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą już składać wnioski o zobowiązanie finansowe z najniższym oprocentowaniem na rynku. Jedynym wymogiem jego uzyskania jest prowadzenie firmy od co najmniej 6 miesięcy.

Cała procedura przyznawania finansowania została teraz znacznie uproszczona. W przypadku pożyczek w kwocie do 500 000 zł przedsiębiorca nie musi już przedstawiać żadnych zaświadczeń, faktur czy biznesplanu. Nie musi także dokumentować tego, na co wydał pozyskane środki – podkreśla Rafał Tomkowicz.

W tym miejscu dowiesz się, na jakich zasadach udzielane jest wsparcie finansowe dla MŚP.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

– Dzięki nowelizacji o nisko oprocentowane zobowiązanie mogą starać się nawet ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali żadnych pracowników. Ponadto Tarcza Antykryzysowa 2.0 znosi warunek utrzymania stanu zatrudnienia po otrzymaniu zobowiązania. Aby skorzystać z umorzenia, wystarczy jedynie utrzymać istnienie firmy przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki –tłumaczy ekspert.

Jak ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Zwolnienie ze składek

Tarcza Antykryzysowa 2.0 rozszerzyła zwolnienie ze składek na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnienie wyniesie 50 proc. wysokości łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc. Zwolnieniem ze składek zostały objęte także wszystkie spółdzielnie socjalne (bez względu na liczbę pracowników) pod warunkiem, że pozostawały płatnikami jeszcze przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Przysługuje im zwolnienie w wysokości dokładnej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 roku.

Choć rząd zapowiadał wprowadzenie takiego rozwiązania, najnowsza ustawa kryzysowa nie zniosła limitu przychodów jednoosobowych działalności gospodarczych dla zwolnienia ze składek ZUS. Zniesiony został wyłącznie limit przychodów uprawniający do skorzystania ze świadczenia postojowego – wyjaśnia Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Bliżej Biznesu.

Nowa ustawa antykryzysowa zmieniła także termin graniczny rejestracji w ZUS, który uprawnia firmy do zwolnienia ze składek. Do tej pory ze zwolnienia mogły skorzystać firmy, które zarejestrowane były przed dniem 1 lutego 2020 roku. Tarcza Antykryzysowa 2.0 przesunęła ten termin do 1 kwietnia 2020 roku. Dzięki temu z ulgi może teraz skorzystać większa liczba przedsiębiorców.

Jak ubiegać się o zwolnienie ze składek lub świadczenie postojowe?

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *