Podatek – liniowy, KPiR czy ryczałt – co wybrać?
Home / Poradniki / Podatek – liniowy, KPiR czy ryczałt – co wybrać?

Podatek – liniowy, KPiR czy ryczałt – co wybrać? 59

Wchodząc na rynek jako właściciel własnego biznesu, wśród wielu istotnych decyzji, jakie będziesz musiał podjąć, pojawi się ta odnośnie formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Do wyboru masz 4 opcje – skala podatkowa, podatek liniowy, KPiR oraz ryczałt. Jaką formę opodatkowania wybrać przy rejestracji firmy na druku CEIDG-1?

Zasady ogólne

Skala podatkowa, inaczej zasady ogólne, są formą opodatkowania, z której może skorzystać każdy – zarówno przedsiębiorca, jak również wspólnik spółki osobowej. Ten podatek jest liczony od dochodu (przychód pomniejszony o koszty), a jego wysokość oblicza się zgodnie z dwustopniową skalą:

– do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. tej kwoty minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

– powyżej 85528 zł podatek stanowi 14 839,02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.

Wybierając skalę podatkową jako sposób rozliczania podatku, spadnie na nas obowiązek:

– prowadzenia ksiąg rachunkowych (przy dochodach rocznych powyżej 1,2 mln euro) albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– odprowadzania miesięcznych lub kwartalnych (wyłącznie dla tzw. małych podatników oraz przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą) zaliczek na podatek dochodowy,

– złożenia zeznania rocznego PIT-36 (do 30 kwietnia).

Jednocześnie rozliczanie się na zasadach ogólnych upoważnia do korzystania z ulg podatkowych, rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, wzięcia kredytu podatkowego czy pomniejszenia przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów. Co więcej, jeśli w danym okresie podatkowym nie osiągniemy przychodu lub dochodu wyższego niż 3091 zł, wówczas nie opłacamy podatku.

Podatek liniowy

Podobnie jak w skali podatkowej, przy podatku liniowym liczy się różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Jednak tutaj mamy do czynienia wyłącznie z jedną skalą opodatkowania. Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodó, wartość ta jest stała i wynosi 19 proc. od dochodu. Decydując się na tę formę opodatkowania spada na nas obowiązek prowadzenia KPrR lub księgi handlowej. Istotną wadą podatku liniowego jest to, że rozliczenia dokonuje się na niezależnym formularzu PIT-36L, który nie pozwala rozliczyć się z małżonkiem czy skorzytać z ulg podatkowych (np. na dzieci, internetowej itp). Podatku liniowego nie można stosować, gdy zaczynamy samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub decydujemy się na spółkę bez osobowości prawnej a czynności wchodzące w zakres tej działalności w danym roku podatkowym wykonywaliśmy w ramach stosunku pracy lub spóldzielczego stosunku pracy. Ta forma opodatkowania sprawdzi się, gdy nie chcemy świadczyć usług na rzecz pracodawcy lub działania będą miały inny charakter niż przedmiot stosunku pracy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku podatek liczy się jako procent od osiągniętego przychodu, bezwzględu na koszty poniesione w związku z jego uzyskaniem. Mamy tu do czynienia ze znacznie uproszczoną ewidencją działalności, ponieważ nie mamy możliwości rozliczenia w działalności jakichkolwiek kosztów. Możemy zostać ryczałtowcem, jeśli w poprzednim roku podatkowym nasze przychody nie przekroczyły równowartości 15 tys. euro. W zależności od prowadzonej działalności zostaniemy objęci jedną z pięciu stawek podatkowych: 3 proc. (działalność gastronomiczna, handlowa, rybołówstwo), 5,5 proc. (działalność wytwórcza, roboty budowlane, transport), 8,5 proc. (przychody z tytułu najmu lub dzierżawy, działalność usługowa), 17 proc. (hotele, pośrednictwo przy sprzedaży samochodów, motocykli i części do samochodów i motocykli, pośrednictwo w handlu hurtowym) lub 20 proc. (przychody związane z wykonywaniem wolnych zawodów).

Ryczałt liczymy samodzielnie, a opłaty należy dokonać od 20. dnia każdego miesiąca. Jeśli w poprzednim roku podatkowym nasz przychód był niższy niż 25 tys. euro, wówczas możemy rozliczyć się kwartalnie. Decydując się na ryczałt jako formę opodatkowania musimy liczyć się z tym, że stracimy prawo do rozliczenia z małżonkiem czy jako samotny rodzic. Jednak będą nam przysługiwać ulgi podatkowe. Rozliczenia podatku musimy dokonać do końca stycznia na deklaracji podatkowej PIT-28.

Karta podatkowa

Ta forma opodatkowania nie zależy od uzyskiwanych przychodów, a od takich czynników, jak wielkość miejscowości, w której prowdzimy firmę, ilość pracowników oraz rodzaj świadczonych usług. Przy karcie podatkowej nie musimy prowadzić ksiąg rachunkowych czy podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ani też wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Musimy jednak pilnować, aby nie przekroczyć limitu pracowników (w tym nie można zatrudniać członków rodziny ze wspólnego gospodarstwa domowego) oraz mamy obowiązek wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury.  Karta podatkowa dotyczy jedynie konkretnych rodzajów działalności, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Mowa tu m.in. o usługach w zakresie opieki domowej nad dziećmi, udzielania korepetycji, a także usługach: ślusarskich, kowalskich, zegarmistrzowskich, tapicerskich, krawieckich, fryzjerskich, kosmetycznych czy fotograficznych. Co więcej, rozliczając się w ten sposób z urzędem skarbowym, nie możemy korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na umowę o pracę oraz z usług innych przedsiębiorców, chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli wchodzące w inny niż zgłoszony rzez podatnika zakres działalności, niezbędne do wykonania wyrobu lub świadczenia usługi przez tego podatnika (art. 25 ww. Ustawy).

Polskie przepisy przewidują możliwość zmiany formy opodatkowania. Jeśli na początku zdecydujemy się na zasady ogólne, a po pewnym czasie prowadzenia działalności stwierdzimy, że ryczałt, karta poodatkowa czy podatek liniowy będą dla nas korzystniejsze, możemy dokonać zmiany. W tym celu do 20 stycznia roku, od którego chcemy, aby dana forma opodatkowania funkcjonowała, musimy złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla siedziby naszego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites