1 lipca weszła w życie nowa matryca stawek VAT

notes i kalkulator

1 kwietnia 2020 r. miała wejść w życie długo oczekiwana ustawa wprowadzająca tzw. matrycę stawek VAT, jednak wdrożenie nowej regulacji zostało przesunięte na 1 lipca. Co zmienia nowa matryca stawek VAT?

Dotychczasowe przepisy w zakresie klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT opierały się na stosowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. W stosowaniu podatków dochodziło jednak do wielu absurdów ze względu na to, że podobne towary były opodatkowane według różnych stawek (np. w przypadku pączka zastosowanie mogły mieć aż trzy wysokości podatku  – 5%, 8% i 23%). Nowe prawo ma zapobiegać tego typu sytuacjom, zmieniając sposób identyfikowania towarów i usług.

Nowa matryca stawek VAT wprowadza:

 • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT,
 • uproszczenie systemu stawek VAT,
 • wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej (WIS),
 • zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników.

Zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

Nowa matryca stawek VAT ma wprowadzić znaczne uproszczenia w zakresie stawek VAT. Regulacja zmienia sposób identyfikowania towarów i usług z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 w zakresie usług. Tym samym dla produktów jednej kategorii (poszczególnych działów nomenklatury scalonej, które uwzględniają określone grupy towarowe) będzie obowiązywała tylko jedna stawka VAT.

Uproszczenie systemu stawek VAT

Wprowadzona niedawno ustawa zakłada znaczne uproszczenie matrycy stawek VAT. Celem tych zmian jest zapewnienie większej przejrzystości przepisów w tym zakresie. Nowe prawo modyfikuje zakresy stawek obniżonych, obejmując jedną stawką w jak największym stopniu całe grupy towarowe (poszczególne działy CN), np. „Mięso i podroby jadalne” czy „Warzywa i niektóre korzenie i bulwy, jadalne”.

Nowa matryca wprowadza również generalne obniżki stawek, przyjmując zasadę równania w dół w przypadku konieczności zmian stawki VAT na dane towary. W ramach upraszczania systemu stawek obniżonych ustawa zakłada także zrównoważenie efektu uproszczenia matrycy podwyżkami stawek na wybrane produkty, np. pieczywo, ciastka i owoce. Oznacza to, że cena danego towaru może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od wysokości stawki całego działu.

Obniżona stawka VAT dotyczyć będzie:

 • owoców tropikalnych i cytrusowych oraz niektórych orzechów (np. migdałów i pistacji),
 • pieczywa i wyrobów ciastkarskich w zależności od terminu przydatności do spożycia,
 • zup, bulionów i żywności homogenizowanej oraz dietetycznej,
 • musztardy i niektórych przypraw,
 • produktów dla niemowląt i małych dzieci,
 • artykułów higienicznych (podpasek, tamponów i pieluch).

Podwyższona stawka VAT obejmie:

 • homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (np. krewetki, ostrygi, małże) oraz przetwory z nich, kawior i namiastki kawioru, a także sprzedawane w placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są te produkty,
 • lód,
 • drewno opałowe.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Nowa matryca stawek VAT wprowadza wiążącą informację stawkową (WIS). Ma ona ułatwić podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT oraz zapewnić im odpowiednią ochronę. Wydawana jest na wniosek podatnika,  zamawiającego (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) lub podmiotu zamierzającego dokonywać czynności objętych WIS.

WIS zawiera opis towaru albo usługi, jej odpowiednią klasyfikację (Nomenklatura scalona (CN) lub Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) – dla towarów, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) – dla usług), a także właściwą stawkę podatku VAT (art. 42a ustawy o VAT).

System ryczałtowy dla rolników

Przepisy dotyczące systemy ryczałtowego dla rolników zakładają znaczne rozszerzenie jego zakresu oraz uproszczenie stosowania poprzez ujednolicenie pojęć stosowanych na potrzeby VAT i na potrzeby podatku dochodowego (PIT).

Od 1 lipca 2020 r. zwolnione od podatku będą:

 • wszystkie towary pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego. W ten sposób katalog został rozszerzony o wszystko to, co jest w stanie wyhodować i wyprodukować rolnik,
 • produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy (z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym).

System będzie obejmował przetworzone produkty roślinne i zwierzęce pod warunkiem, że:

 • ich przetwarzanie i sprzedaż to własna praca rolnika (bez pracy najemnej) – z wyjątkiem uboju zwierząt i obróbki mięsa, przemiału zbóż, tłoczenia oleju lub soku i sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów i kiermaszów,
 • ilość produktów pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do ich produkcji wynosi co najmniej 50% (z wyłączeniem wody),
 • prowadzona jest stosowna ewidencja sprzedaży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *