Mija termin ubiegania się o niższy ZUS

Dziś mija termin składania wniosków o niższe składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Z dodatkowej ulgi mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą przynajmniej od dwóch lat, których przychód w zeszłym roku nie przekroczył 63 tys. zł.

ZUS niższy o połowę

To dobry początek roku dla małych firm, których dochód w 2019 roku nie przekroczył 63 tys. zł. Podmioty działające na rynku co najmniej od 2 lat będą mogły bowiem skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy. Dotychczas tego typu przedsiębiorcy musieli uiszczać zryczałtowaną składkę w wysokości około 1320 zł miesięcznie. Obecnie wysokość składek będzie uzależniona od wysokości przychodów osiąganych przez firmę. Dla niektórych podmiotów oznacza to nawet o połowę niższe koszty.

Niestety termin składania odpowiednich deklaracji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych mija 8 stycznia 2019 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z dodatkowej ulgi, muszą się zatem pospieszyć i złożyć wnioski jeszcze dziś. – podpowiada Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska, odpowiedzialny za markę Aasa dla Biznesu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Na niższe składki mogą liczyć osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą, a ich przychód nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (około 63 tys. zł). Dodatkowym wymogiem jest konieczność prowadzenia działalności gospodarczej przynajmniej przez okres 60 dni w 2018 roku.

Niestety z grona przedsiębiorców objętych ulgą wyłączone zostały osoby, które rozliczają podatek w formie karty podatkowej lub korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT, osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innej, pozarolniczej działalności, osoby, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy w tym samym zakresie, w jakim świadczyły ją na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorcy, którzy korzystają już z preferencyjnych składek ZUS, czyli składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość składki

Aby ustalić wysokość niższych składek, każdy przedsiębiorca powinien pomnożyć średni miesięczny przychód uzyskany w ubiegłym roku przez wskazany w ustawie współczynnik. Będzie on uzależniony od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok oraz minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym miesiącu danego roku. Każdego roku wartość tego współczynnika będzie podawana przez Prezesa ZUS.

Raz ustalona wysokość składek na ZUS będzie obowiązywała przez wszystkie miesiące 2019 r. To duże ułatwienie dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. – mówi Dominik Ciula z Aasa Polska. – Niestety ulga dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy. Należy pamiętać, że wysokość składki zdrowotnej pozostaje niezmieniona.

Tymczasowa ulga

To zdecydowanie korzystna zmiana dla małych przedsiębiorstw. Tego typu podmioty nierzadko miewały problemy z wygenerowaniem przychodu, który pozwoliłby opłacić składki w pełnej wysokości, nie wspominając już o zysku dla przedsiębiorcy. Uzależnienie wysokości składek od osiąganego przychodu może wpłynąć na poprawienie kondycji finansowej dużej części firm z sektora MŚP. – mówi Dominik Ciula, Sales and Business Development Manager w Aasa Polska, odpowiedzialny za markę Aasa dla Biznesu.

Niestety niższe składki uzależnione od wysokości przychodu nie będą przysługiwały przedsiębiorcom bezterminowo. Nowe prawo zakłada, że z tego typu ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez 36 miesięcy, które zawierają się w okresie kolejnych 60 miesięcy. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca będzie płacił niższe składki przez okres 3 lat, po czym przez kolejne 2 lata będzie musiał opłacać składki w pełnej wysokości. Po upływie tego czasu będzie mógł ponownie ubiegać się o preferencyjne składki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *