Kluczowe czynniki, które umożliwiają rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

ludzie w biurze

Przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzają prawie trzy czwarte polskiego PKB. Największy udział w tym mają mikroprzedsiębiorstwa, stanowiące ponad 96% wszystkich firm w kraju. W pandemicznej rzeczywistości MŚP każdego dnia muszą dawać z siebie wszystko, by przetrwać.

Powinny być konsekwentne, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Istnieją jednak sposoby na osiągnięcie wzrostu, nawet w niekorzystnych warunkach. Do kluczowych czynników rozwoju zaliczyć można edukację i szkolenia, wdrażanie nowych technologii, sprawny system podatkowy oraz wsparcie w postaci zewnętrznego finansowania.

Szanse na rozwój

Firmy muszą nadążać za trendami i być nowoczesne. Nie byłoby to jednak możliwe bez edukacji i szkoleń. W Polsce, już w szkole podstawowej, prowadzone są lekcje przedsiębiorczości. Oczywiście, są to jedynie podstawy. Uzupełnieniem wiedzy może być udział w cyklicznych warsztatach organizowanych na uczelniach lub przez inne podmioty. Menedżerowie w firmach mogą pogłębiać swoją wiedzę na temat panujących trendów i wdrażać ją w swoich instytucjach. Ciągłe doskonalenie jest niezbędne dla dalszego rozwoju firmy.

Edukacja prowadzi do kolejnego istotnego czynnika, jakim jest wdrażanie nowych technologii. Zostało to także wymienione w badaniach ACCA jako jedno z zaleceń w zakresie rozwoju MŚP. Obecnie, technologie są łatwiej dostępne i mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Szansą może być szybsze wdrożenie cyfrowych rozwiązań niż konkurencja i tym samym stworzenie przewagi na rynku. Przedsiębiorstwa nastawione na rozwój osiągają lepsze wyniki niż ich mniej innowacyjni konkurenci, a 43% firm utożsamia innowacje z pozyskiwaniem nowych klientów i wzmacnianiem marki.

Ważnym aspektem jest również dostrzeżenie korzyści płynących z prowadzenia działalności w danym kraju. Dla przykładu, podatek dochodowy od osób prawnych w Polsce wynosi 19 procent. To poniżej średniej OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), która kształtuje się na poziomie 23,3 procent. Ponadto, polskie podatki dochodowe są na ogół ryczałtowe, co pozwala rządowi na zwiększenie dochodów z podatków od osób fizycznych o stosunkowo niskich kosztach zatrudnienia. Taka konstrukcja daje polskim MŚP możliwość rozwoju, szczególnie na arenie europejskiej.

Finansowanie zewnętrzne rozwiązaniem problemów MŚP

Prawie połowa przedsiębiorców (47%) uważa, że brak dostępu do finansowania jest główną barierą dla Polaków do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Sytuacja ta jest problematyczna, a jeśli dodać do tego biurokrację, która zajmuje polskim firmom dużo czasu, to ogólne perspektywy nie są optymistyczne.

Polskie MŚP chciałyby zaoszczędzić czas i szybko uzyskać decyzję o przyznaniu kredytu. Lidya odpowiada na ich potrzeby finansowe, ograniczając biurokrację oraz zapewniając łatwy i szybki dostęp do wsparcia finansowego i zasad spłaty zadłużenia. Lidya oferuje alternatywną formę finansowania, którą można uzyskać nawet w jeden dzień. Dodatkowo jest ona znacznie tańsza od innych propozycji. Dzięki tej pomocy firmy mogą skupić się na własnym rozwoju i patrzeniu w przyszłość – mówi Ercin Eksin, współzałożyciel fintechu Lidya.

Finansowanie zewnętrzne może pomóc firmom utrzymać płynność finansową podczas oraz po zakończeniu pandemii, a także przyczynić się do ich rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *