Jak nie płacić ZUS? Pracuj i prowadź własną firmę

Składki ZUS

Pracujesz na etacie, ale myślisz o założeniu własnego biznesu. Obawiasz się jednak, że nie podołasz obowiązkom formalnym, od których zależy sprawne funkcjonowanie  firmy.  Jedną z nich są składki ZUS. Wprawdzie są one obligatoryjne, ale można na nich zaoszczędzić, łącząc zatrudnienie na umowie o pracę z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Pracując na etacie czujemy się komfortowo. Mamy stałą pensję, pracę oraz płatne urlopy i nie musimy martwić się o to, czy będziemy mieć klientów i generować odpowiednio wysokie zyski, aby wystarczyło na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, opłacenie faktur czy wypłaty wynagrodzeń. Dużą niedogodnością, która nie raz zraża nas przed prowadzeniem własnego biznesu są koszty ponoszone z tego tytułu. Mowa tu m.in. o składkach na ubezpieczenie społeczne.

Problematyczne składki

Nie dziwi to skoro przedsiębiorca płacący składki w pełnym wymiarze na ZUS w 2016 roku oddaje 1121,52 zł miesięcznie. Skąd ta kwota? Składka emerytalna wynosi 474,92 zł; rentowna – 194,64 zł; chorobowa – 59,61 zł; wypadkowa – 43,79 zł; składka na Fundusz Pracy – 59,61 zł oraz składka zdrowotna – 288,95 zł. Tyko ostatnie 5 lat przyniosły wzrost wartości zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 23 proc. Te aspekty pracy „na swoim” często są powodem tkwienia jedynie na etacie. Tymczasem istnieje rozwiązanie pośrednie – można połączyć zatrudnienie na umowie o pracę z prowadzeniem własnej firmy i tym samym redukować wydatki. Pogodzenie tych dwóch form wprawdzie wymaga dobrego planu działania, ale jest rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko pozostania bez pracy i z długami powstałymi na skutek kredytów zaciągniętych na potrzeby wystartowania z własnym biznesem. Swoją firmę można prowadzić po godzinach pracy, a dzięki stopniowemu wchodzeniu na rynek można zrobić rozeznanie, czy na nasz produkt lub usługi jest zapotrzebowanie.

Składki ZUS a etat i własna firma

Pensja, którą otrzymujemy z tytułu umowy o pracę jest obowiązkowo oskładkowana ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym, rentownym, wypadkowym oraz chorobowym). Dotyczy to zarówno umowy na pełny, jak i niepełny etat (niezależnie od wysokości zarobków). Z kolei przedsiębiorca opłaca ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe). Kiedy etatowiec jest jednocześnie biznesmenem obowiązkowe składki się pokrywają. To tzw. zbieg tytułów ubezpieczenia. Jednak jeśli nasza standardowa pensja przekracza wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (aktualnie 1850 zł), wówczas nie musi oskładkować przychodu firmy. Potrzebne będzie jedynie złożenie w oddziale ZUS formularza ZUS ZZA, który stanowi potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy na to 7 dni od daty rejestracji działalności gospodarczej. Tym samym etatowiec-biznesmen płaci co miesiąc dwie składki zdrowotne. W 2016 roku dla przedsiębiorcy wynosi ona 288,95 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *