IP Box – nowa ulga na działalność innowacyjną

ekran komputera

Wraz z początkiem roku zaczęła obowiązywać nowa ulga na działalność innowacyjną, tzw. IP Box. Do tej pory zasady korzystania z tego udogodnienia były dość niejasne, jednak w tym tygodniu Ministerstwo Finansów wydało stosowne wyjaśnienia. Wynika z nich, że z preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zarabiają na prawach własności intelektualnej (IP) i podlegają opodatkowaniu w Polsce. 

Od stycznia tego roku twórcy prowadzący własny biznes mogą skorzystać z ulgi na działalność innowacyjną i płacić tylko 5 proc. podatku od dochodów. Preferencyjne opodatkowanie dotyczy jednak tylko tych przedsiębiorców, których dochód z tytułu praw własności intelektualnej podlega opodatkowaniu w Polsce. W ten sposób polski rząd chce zachęcić przedsiębiorców do zatrzymywania własności intelektualnej w kraju.

IP Box – dla kogo?

W praktyce nowe przepisy mogą przynieść zysk osobom, które tworzą programy komputerowe, zarabiają na wynalazkach, patentach, wzorach użytkowych oraz wzorach przemysłowych. Dotychczas ciężko im było korzystać z przysługującej ulgi ze względu na zawiłość przepisów. Objaśnienia wydane przez Ministerstwo Finansów mogą znacznie ułatwić cały proces.

Z objaśnień wydanych przez resort wynika, że warunkiem skorzystania z ulgi IP Box jest przede wszystkim twórcze przyczynienie się do powstania kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oznacza to nie tylko wzięcie udziału w jego tworzeniu, ale także jego rozwinięcie lub ulepszenie. Jednocześnie rząd podkreśla, że do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania nie trzeba być właścicielem praw do korzystania z IP. Wystarczy tylko, że przedsiębiorca jest współwłaścicielem tych praw lub posiada prawo do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej.

Ministerstwo Finansów podaje również, że przedsiębiorcy mają prawo stosować IP Box oraz ulgę B+R w tym samym roku podatkowym. Może to nastąpić wyłącznie w przypadku niełączenia ich, tj. zastosowania do różnych kategorii dochodu. Warto podkreślić, że warunkiem otrzymania ulgi IP Box jest pozyskanie ochrony prawnej dla swojej innowacji lub rozpoczęcie procedury rejestracyjnej zmierzającej w tym kierunku. Jeśli w takiej sytuacji przedsiębiorcy nie uda się jej pozyskać, ulga podlega zwrotowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *