W co inwestować pieniądze w czasach rosnących cen nieruchomości?

Bazując na najświeższym raporcie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych opisujących podstawowe tendencje rozwoju społeczno-gospodarczego, opublikowanym przez GUS, wysokość produktu krajowego brutto (PKB) w 2018 r. przewyższyła oczekiwania analityków rynkowych. Dane z GUS wskazują wzrost o 5,1% w odniesieniu do roku poprzedniego, co potwierdza, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce jest najwyższe od 2007 roku. Bazę wzrostu gospodarczego stanowił popyt krajowy, jednak zauważalny udział w ożywieniu gospodarczym miały też inwestycje, których wskaźnik wzrósł o 1,3 punktu procentowego, w sytuacji gdy 2 lata temu był jeszcze ujemny.

Nasuwa się teza, że Polacy stają się coraz bogatsi, a tym samym starają się świadomie alokować swoje oszczędności w produkty inwestycyjne, oczekując satysfakcjonującej stopy zwrotu w długim okresie czasu. Wydawać by się mogło, że przy rosnących cenach na rynku nieruchomości brakuje alternatywy dla stabilnej, bezpiecznej i nieobarczonej ryzykiem inwestycji. Gromadzenie środków na koncie oszczędnościowym czy inwestycje w obligacje skarbowe pozbawione ryzyka, w efekcie nie dostarczają oczekiwanych i wymiernych korzyści finansowych. Możliwość wysokiej stopy zwrotu z inwestycji mogą dostarczyć akcje spółek technologicznych czy kryptowaluty, jednak ryzyko straty funduszy jest dość duże, zwłaszcza gdy wiedza i doświadczenie z zakresu inwestycji nie są na zaawansowanym poziomie, a dynamika sytuacji na rynku jest wysoka.

Realny dochód już po 4 latach

Przykładem statecznego, rentownego i długookresowego źródła przychodów jest inwestycja w myjnię bezdotykową, pozwalająca osiągnąć zwrot z inwestycji już na przestrzeni pierwszych 4 lat. Szeroka gama producentów myjni dostępnych na rynku oferuje różne typy technologii mycia oraz szerokie zakresy świadczonych usług. Jednogłośnie każda z firm podkreśla, że decydującym warunkiem determinującym wysokie dochody, w tym rodzaju modelu biznesowego, jest bezapelacyjnie atrakcyjna lokalizacja inwestycji. Najbardziej pożądanymi miejscami są powierzchnie w sąsiedztwie rozwiniętej infrastruktury usługowo-handlowej, stacji benzynowej czy serwisu samochodowego. Polski producent myjni Hydropress oferuje atrakcyjne lokalizacje przy sieciach handlowych takich jak: Makro, Carrefour, Aldi, Shell, Tesco, Polo Market oraz przy dużych kompleksach usługowo-handlowych: Vendo Park, Stop Shop, Era Park, Europa Centralna, Atrium Molo, Smart Outlet Center, Marcredo Center, Quick Park, Metro Park i inne.

Gotowy biznes „pod klucz”

Mając wybraną lokalizację, Hydropress dostarcza inwestorowi gotowy i perspektywiczny biznes, realizując inwestycję „pod klucz”, poczynając od pozyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, wykonania wszystkich prac ziemnych, w tym podłączenie do mediów i kanalizacji, dostarczenia, montażu i uruchomienia technologicznego myjni. Następnie, przedstawiciel działu technicznego przeprowadza dwudniowe szkolenie umożliwiające swobodne i świadome administrowanie obiektem dla operatora oraz przekazuje komplet dokumentacji technicznej do bieżącej obsługi. W kolejnym etapie, właściwy urząd wydaje pozwolenie na użytkowanie, a gotowa inwestycja jest przekazywana właścicielowi. Po samodzielnym rozpoczęciu działalności myjni, Hydropress zapewnia najdłuższą na rynku gwarancję urządzeń na okres 36 miesięcy oraz przeprowadza kwartalne przeglądy serwisowe. Wsparcie serwisowe to tylko jeden element obsługi posprzedażowej. Inwestor dostaje możliwość przystąpienia do programu lojalnościowego Hydropress CLUB, który pozwala na pozyskanie klientów biznesowych, sieci sprzedaży, floty samochodowe, sieci korporacji taksówkarskich oraz inne zmotoryzowane grupy odbiorców. Dbając o wzrost atrakcyjności oraz konkurencyjności myjni na tle innych obiektów Hydropress wprowadził szeroką gamę wyposażenia dodatkowego w postaci: maszyn vendingowych – oferujących gorące napoje, przekąski oraz akcesoria do mycia i pielęgnacji pojazdów; komunikaty głosowe – odzwierciedlające dźwiękową instrukcję obsługi myjni; program mycia podwozia – dokładnie usuwający wszelkie zanieczyszczenia mogące doprowadzić do korozji i zniszczeń elementów stalowych, rampy do stanowisk niezadaszonych – umożliwiające dokładne mycie pojazdów dostawczych i wielkogabarytowych, czy ekologiczny kocioł zasilany paliwem z biomasy, pelletem.

Ekologiczna i ekonomiczna oczyszczalnia ścieków

Dużą popularnością cieszy się automatyczny i bezobsługowy system zamkniętego obiegu wody, umożliwiający odzyskanie około 80% wody użytkowej i ponowne jej wykorzystanie w procesie mycia pojazdów. Recykling wody opiera się na czterech etapach oczyszczania, rozpoczynając od sedymentacji przez klarowanie, napowietrzanie oraz filtrowanie na końcowym etapie. To niezwykle innowacyjne, ekologiczne, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie znacznie redukujące koszty wynikające z poboru wody oraz odprowadzania zanieczyszczonych ścieków przemysłowych. Dodatkowo, w przypadku nieruchomości bez dostępu do urządzeń kanalizacyjnych, system oczyszczania umożliwia stworzenie i funkcjonowanie dochodowego biznesu, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów eksploatacyjnych z tytułu wywozu nieczystości.

Pułapki pozornych oszczędności

Analizując zalety produktu inwestycyjnego w postaci myjni samoobsługowej i zestawiając kontrargumenty, można stwierdzić, że rynek myjni jest już w pełni nasycony i budowa kolejnej myjni nie gwarantuje powodzenia ani sukcesu. Faktem jest, że rynek myjni w Polsce wciąż się rozwija, ale nie odzwierciedla to stanu nasycenia produktem. Z każdym minionym rokiem producenci myjni przejawiają rosnącą tendencję w ilości sprzedanych urządzeń myjących, a popyt na usługi mycia wzrasta wraz z ilością nabywanych pojazdów. Polacy kupują coraz droższe samochody, a tym samym oczekują wysokiej jakości mycia, ekologicznych środków chemicznych oraz produktów nie wpływających negatywnie na stan karoserii pojazdu. Nowe myjnie są w stanie spełnić oczekiwania współczesnego klienta, jednak w przypadku obiektów kilku lub kilkunastoletnich, klienci niechętnie wracają i nie korzystają z usług mycia. Wyeksploatowane i wymagające modernizacji myjnie tracą klientów nie stanowiąc w praktyce realnej konkurencji dla nowopowstałych obiektów.

Inwestycja w myjnię bezdotykową stanowi doskonałą lokatę kapitału dla ludzi szukających stabilnego i rentownego źródła dochodu z zachowaniem minimalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego. To również opłacalny segment działalności komplementarnej do istniejącego już serwisu samochodowego, warsztatu wulkanizacyjnego, stacji kontroli pojazdów czy stacji benzynowej. Szeroka gama producentów myjni dostępnych na rynku pozwala na wybór najbardziej korzystnego rozwiązania, spełniającego indywidualne oczekiwania każdego inwestora. Warto jednak szczegółowo przeanalizować otrzymane oferty pod kątem jakości proponowanych urządzeń oraz usług stanowiących integralny element otrzymanej propozycji cenowej. Zdarza się, że niska cena nie uwzględnia elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji takich jak koszty transportu, montażu, szkolenia technicznego, a nawet systemu podgrzewania posadzki, który jest obligatoryjnym elementem prawidłowego funkcjonowania myjni w okresie jesienno-zimowym. Stosunkowo niska cena może być również przejawem niewystarczająco dobrej jakości komponentów, które będą wymagały interwencji serwisowej oraz wymiany na przestrzeni już pierwszych kilkunastu miesięcy jej funkcjonowania. W konsekwencji, pozorna oszczędność na sprzęcie spowoduje całkowite zatrzymanie pracy myjni, a przestoje w pracy przyczynią się do nieodwracalnej utraty klientów. Dlatego, przed podjęciem decyzji warto szczegółowo przeanalizować otrzymane oferty i dokładnie zweryfikować ich zakres, minimalizując ryzyko niepowodzenia w przyszłości. Często pozorna oszczędność na początkowym etapie inwestycji może stanowić kumulację wydatków w długim okresie, które negatywnie wpłyną na rentowność i czerpanie zysków z inwestycji.

 

Dorota Żochowska
Grupa Hydropress SE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *