Informacja o uldze dla młodych do 26 roku życia

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. (o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) informujemy, że pracownicy i zleceniobiorcy do 26 roku życia mogą skorzystać z ulgi dla młodych.

Ulga ta polega na zwolnieniu z opłacania podatku dochodowego od otrzymywanego wynagrodzenia, co skutkuje wyższym wynagrodzeniem netto (na rękę) dla pracownika/zleceniobiorcy, który na umowie o pracę/zlecenia ma podaną stawkę brutto.

Co obejmuje zwolnienie z podatku?

Zwolnienie z podatku obejmie przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku 2019 limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Aby skorzystać ze zwolnienia w roku 2019 pracownik/zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek (OŚWIADCZENIE PODATNIKA DO 26 ROKU ŻYCIA O ZANIECHANIU POBORU ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY). W przypadku niezłożenia wniosku podatek zostanie naliczony i potrącony z wynagrodzenia, a jego zwrot na rzecz zatrudnionego nastąpi przy jego rozliczeniu rocznym. Od 1 stycznia 2020 r. dochodzi do sytuacji odwrotnej – zaliczki nie są pobierane automatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, natomiast podatnik może złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez płatnika już wcześniej.

Szczegółowe informacje znaleźć można m.in. na stronie https://www.e-pity.pl/zerowy-pit-ulga-dla-mlodych-do-26-roku-zycia-warunki/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *