Faktoring a kredyt – co się bardziej opłaca?

wykresy biznesowe

Przedsiębiorcy często poszukują dodatkowego źródła finansowania na rozwój swojej firmy. Jednymi z najpopularniejszych tego typu rozwiązań są faktoring i kredyt. Czym różnią się od siebie te dwa produkty finansowe?

Faktoring a kredyt – podobieństwa i różnice

Z pozoru kredyt i faktoring wydają się bardzo podobnymi do siebie produktami finansowymi. Łączy je to, że pozwalają przedsiębiorcy pozyskać gotówkę, choć odbywa się to w zupełnie inny sposób. Podjęcie kredytu oznacza po prostu pożyczenie środków od banku. Z kolei faktoring umożliwia przedsiębiorcy wcześniejsze otrzymanie należnych mu pieniędzy. Rozwiązanie to polega na natychmiastowym wypłaceniu środków z wystawionej faktury, by przedsiębiorca nie musiał czekać na otrzymanie zapłaty za swoje usługi.

Nie każda firma dostanie kredyt

Jednym z największych minusów kredytu bankowego są wyśrubowane wymogi, które muszą spełnić ubiegający się o niego przedsiębiorcy. O kredycie może na przykład zapomnieć podmiot, który nie posiada majątku mogącego posłużyć jako zabezpieczenie finansowania. Tymczasem z roku na rok rosną wymagania banków odnośnie zdolności kredytowej firm.

Firmy faktoringowe są w tym zakresie dużo bardziej elastyczne. Aby skorzystać z ich usług, przedsiębiorca nie musi wykazywać zdolności kredytowej ani ustanawiać dodatkowych zabezpieczeń. Faktor może poprosić go jedynie o zaprezentowanie odbiorców oraz planów sprzedażowych, by ocenić potencjał biznesowy. W ten sposób z faktoringu mogą skorzystać nawet ci przedsiębiorcy, którzy z banku zostali odesłani z kwitkiem.

Kto udzieli wsparcia na starcie

Banki chętniej dają kredyty firmom o ugruntowanej pozycji na rynku. Udzielając kredytu opierają swoją decyzję m.in. na tym, jakie zyski firma osiągała w przeszłości. Podmioty dopiero rozpoczynające swoją działalność są postrzegane jako obarczone zbyt dużym ryzykiem i często spotykają się z odmową udzielenia finansowania.

W przypadku faktoringu na pozytywną odpowiedź wpływają m.in. dotychczasowe relacje z klientami, a także perspektywy wzrostu sprzedaży oraz potencjał rozwojowy firmy. Właśnie z tego powodu faktoring to wspaniałe rozwiązanie dla start-upów czy mikroprzedsiębiorstw.

Na jaki cel

Ubiegając się o kredyt w banku przedsiębiorca już na etapie składania wniosku musi dokładnie sprecyzować cel, na jaki wyda pozyskane środki. Zupełnie odwrotnie jest w przypadku faktoringu. Pozyskane z niego pieniądze można wydać na dowolny cel, np. uregulowanie swoich zobowiązań, wejście na nowy rynek czy zwiększenie mocy produkcyjnych. Pieniądze te należą do przedsiębiorcy, dlatego może wydać je zgodnie z własnymi potrzebami.

Wpływ na zdolność kredytową

Niestety przedsiębiorca ubiegający się o kredyt w banku musi liczyć się z tym, że po jego otrzymaniu jego zdolność kredytowa ulegnie znacznemu obniżeniu. Faktoring jest natomiast księgowany jest pozabilansowo. Oznacza to, że firma korzystająca z tego rozwiązania zachowuje swoją zdolność kredytową. W ten sposób zostawia sobie otwartą furtkę do pozyskania finansowania bankowego w przyszłości.

Spłata zobowiązania

Na koniec warto jeszcze zaznaczyć, że w przypadku kredytu bankowego obowiązek spłaty jego rat ciąży na przedsiębiorcy. Tymczasem w przypadku faktoringu przedsiębiorca otrzymuje wyłącznie należne mu pieniądze i już w tym momencie może przestać martwić się o pilnowanie kontrahentów, żeby dotrzymali terminu płatności. Nie musi również zawracać sobie głowy spłatą jakichkolwiek rat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *