Etyka w biznesie, jak postępować zgodnie z sumieniem i interesem?

Etyka w biznesie,

W mediach coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem etyki biznesu. Rozważania nad wartościami etycznymi w kontekście interesów nie są niczym nowym, ale systematycznie wzrasta nacisk kładziony na promowanie zachowań zgodnych z zasadami dobrych praktyk ustalanych przez organizacje skupiające i promujące tego typu praktyki.

Etyka – nowa moda?

W obecnych czasach coraz częściej możemy spotkać się z używaniem pojęcia etyki w kontekście problemów nowoczesnego świata. Ostatnie lata zaowocowały powstaniem takich zagadnień jak etyka dziennikarska czy etyka współczesnej medycyny, a wreszcie także etyka biznesu. W odróżnieniu od innych pojęć, których znaczenie jest ściśle określone (np. etyka medycyny zajmuje się aspektami moralnymi klonowania, eutanazji, aborcji itp.), etyka biznesu wzbudza rozmaite skojarzenia i bardzo ciężko ją całkowicie zdefiniować.

Firma etyczna, czyli jaka?

Etyka biznesu zakłada działanie zgodne z literą prawa, a także z prostymi zasadami moralnymi, takimi jak uczciwość, sprawiedliwość, szczerość, lojalność czy poszanowanie cudzej pracy. Tego typu normy powinny regulować stosunek firmy do pracowników, partnerów biznesowych czy po prostu klientów w jej codziennym działaniu. Firma etyczna to także firma odpowiedzialna za swoje działania i ich wpływ na otoczenie, dlatego pojęcie to wiąże się nieodmiennie z rzetelnym wywiązywaniem się z podjętych zobowiązań, z umiejętnością przyznania się do błędu, stosowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz z dbaniem o środowisko naturalne.

Etyka vs. interesy

Wszyscy przedsiębiorcy chcieliby być postrzegani jako osoby uczciwe i prowadzące swoje firmy z poszanowaniem konsumenta, pracownika oraz partnerów biznesowych. Niestety część właścicieli firm poddaje w wątpliwość opłacalność tego typu działań, zamiast tego wybierając zjawiska takie jak korupcja, wykorzystywanie kruczków prawnych do osiągnięcia założonych celów, przekłamywanie oferty np. w reklamach.

– Spora część przedsiębiorstw prowadzona jest z naciskiem na pozyskanie jak najlepszych wyników, a zatem jak najwyższych zysków. Właśnie to jest ich nadrzędnym celem. W takich firmach na wybór strategii decydujący wpływ ma często przede wszystkim opłacalność danego posunięcia, a nie jego ocena moralna. – mówi Margita Kaczmarek, Prezes Zarządu spółki Surat i członek Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Głównym celem etyki biznesu jest wyszukiwanie takich rozwiązań, które nieustannie będą godzić interesy firmy z postępowaniem nienagannym moralnie. Osoby promujące etykę biznesu są zdania, że zysk nie może istnieć w oderwaniu od uczuć moralnych, dlatego stosowanie tego typu praktyk powinno stać się standardem w codziennym zarządzaniu każdym biznesem.

Co można zyskać

Promowanie zachowań etycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem zdobywa coraz większą liczbę zwolenników na całym świecie. Opinia publiczna coraz częściej zaczyna piętnować zachowania, w których przedsiębiorstwa podejmują kontrowersyjne decyzje w drodze ku minimalizacji kosztów i osiągnięciu jak najwyższych zysków. Jednocześnie firmy działające etycznie mogą liczyć na wzrastające poparcie społeczeństwa, dlatego przestrzeganie norm ustalonych przez społeczeństwo pozwala wyrabiać markę o ugruntowanej pozycji na rynku i niezachwianej reputacji.

– Globalna społeczność biznesowa coraz częściej zauważa konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki. – mówi Margita Kaczmarek, Prezes Zarządu spółki Surat i członek Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. – To właśnie ten czynnik w aspekcie długofalowym może decydować o sukcesie bądź porażce danego przedsiębiorstwa. Z firmą działającą etycznie warto będzie podejmować współpracę, w takiej firmie warto będzie się zatrudnić, a wreszcie – to właśnie produkty bądź usługi tej firmy wybiorą konsumenci.

Etyka w biznesie,

Margita Kaczmarek – Prezes Zarządu Surat Sp. z o.o.

Etyczne postępowanie może przynieść firmom także wymierne korzyści finansowe. Tego typu działania mogą przyczynić się do usprawnienia działania przedsiębiorstwa, ale przede wszystkim do zminimalizowania kosztów związanych z potencjalnymi konfliktami, kosztem odszkodowań czy postępowań sądowych.

Z biegiem czasu znaczenie tego typu społecznej odpowiedzialności będzie stale wzrastać. Warto już dziś zastanowić się nad usprawnieniem procesów zarządzania w firmie, by działać zgodnie z zasadami dobrych praktyk oraz w zgodzie z własnym sumieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *