Dodatkowe 150 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców

monety w słoiku

Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe z programu Inteligentny Rozwój (POIR), które są częścią Funduszowego Pakietu Antywirusowego wspierającego Tarczę Antykryzysową dla firm. Przedsiębiorcy chętnie korzystają z tego rozwiązania, dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało o zwiększeniu puli środków, o jedną trzecią, do kwoty 550 mln zł.

Pod koniec kwietnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiły specjalne pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Na program przeznaczono 400 mln zł. O nieoprocentowane pożyczki mogą ubiegać się mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zainteresowanie pożyczkami jest ogromne, dlatego zwiększamy ich budżet o ponad jedną trzecią i teraz dorzucamy kolejne 150 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój. Zapewniam, że nie jest to nasze ostatnie słowo. W razie potrzeby możemy jeszcze zwiększyć pulę – zapowiada Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Ogromne zainteresowanie

Pożyczek udzielają instytucje współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ciągu kilku dni od uruchomienia programu, z powodu ogromnego zainteresowania pożyczką płynnościową POIR, niektórzy pośrednicy finansowi chwilowo zawiesili przyjmowanie wniosków.

Z ostatnich danych wynika, że w ciągu kilku dni pośrednicy otrzymali wnioski na kwotę, która kilkukrotnie przekroczyła środki przyznane im na ten cel – wyjaśnia Paweł Chorąży: dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK i dodaje – dodatkowe 150 mln zł to wsparcie oczekiwane przez sektor MŚP, kolejne środki wkrótce będą dostępne.

Pożyczek płynnościowych udzielają instytucje finansujące, których lista jest aktualizowana na stronie BGK: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/pozyczki-plynnosciowe-poir/

Pieniądze z pożyczki można przeznaczyć na bieżącą działalność, na przykład na pensje, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Pożyczka jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, więc przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał. Dotacja jest udzielana równolegle z podpisem umowy o pożyczkę – bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Inne udogodnienia to półroczna karencja w spłacie, możliwe dwumiesięczne wakacje kredytowe oraz brak wymogu wkładu własnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *