Gdy dług przekracza możliwości spłaty dłużnika

Źródła donoszą, że zadłużenie w kraju stale rośnie, z czego to wynika? Placówki bankowe przed udzieleniem kredytu, czy pożyczki dokładnie badają zdolność finansową klienta, skąd więc ten wzrost liczby dłużników na liście KRD?

Do spraw finansowych podchodzić  ze zdrowym rozsądkiem

Zauważyć można pewną tendencję w sposobie zachowania części społeczeństwa w odniesieniu do brania kredytów, pożyczek czy też kupowania na raty. Ludzie skupiają się na chwili obecnej, oddając się złudzeniu dobrobytu, tym samym całkowicie pomijając aspekt najważniejszy, a mianowicie-strategię spłaty długu. W konsekwencji tego budzą się ze źle ulokowanymi funduszami lub z przetrwonionymi pieniędzmi i co najważniejsze- z brakiem pomysłu z czego właściwie spłacić raty. Szerzy się konsumpcjonizm, mało poważne, wręcz lekceważące podejście do zaciąganych zobowiązań, które charakteryzuje sporą część dłużników wpisanych do  Krajowego Rejestru Długów.

Co prawda, oprócz nich znajdziemy tam także osoby, którym powinęła się noga na skutek jakiegoś wypadku losowego.  Ludzi, którzy nagle znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej przez np. utratę pracy, czy chorobę. Sytuacja, która ich spotkała,  przytrafić się może właściwie każdemu. Niektórych rzeczy przecież nie da się przewidzieć i niestety nie na wszystko mamy wpływ. To właśnie dlatego do spraw finansowych podchodzić trzeba ze zdrowym rozsądkiem i z myślą kryjącą się gdzieś z tyłu głowy – „Co jeśli…?”

Co zrobić, kiedy przytrafi się to nam? O czym warto wiedzieć ?

Prawa dłużnika  i windykatora

Faktem bezspornym jest to, że długi  trzeba spłacać. Ta kwestia nie pozostawia najmniejszego cienia wątpliwości. Kiedy jednak problemy już się pojawiły, warto znać swoje prawa. Osoba zadłużona ma prawo, domagać się konkretnych i szczegółowych informacji na temat swojego zobowiązania. Posiada również prawo do prywatności, a co za tym idzie, windykator nie może jej nękać oraz nachodzić w domu. Również nie ma prawa grozić zabraniem mienia, a w tym także posiadłości na poczet spłaty długu. Podobnie wygląda sprawa z ujawnieniem majątku, którego dłużnik nie musi windykatorowi okazywać. Wszelkie uprawnienia do egzekucji posiadają wyłącznie komornicy sądowi, którzy dysponują tytułem  wykonawczym .

Przydatną informacją jest to, że dług może zostać przedawniony. Co prawda, istnieją różne kategorie długów i od tego właściwie zależy, po jakim czasie obciążenie można uznać za przedawnione, ale wynosi to od 3 do 10 lat. Jednakże  w przypadku, kiedy  dłużnik gra na zwłokę i celowo utrudnia wierzycielowi dochodzenie odzyskania należności, sąd może wydłużyć okres  postępowania. Warto wiedzieć, że przedawnienie nie oznacza  unieważnienia długu, a jedynie  brak możliwości dochodzenia przed sądem. Oznacza to zatem, że wierzyciel nadal ma prawo ubiegać się o spłatę zobowiązania. W sytuacji nadużycia uprawnień oraz naruszenia praw dłużnika może on złożyć skargę  na postępowanie windykatora  do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów a także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Obowiązki  Windykatora

Wierzyciel zgodnie z prawem posiada możliwość, aby przenieść wierzytelność na osoby trzecie, jak np. firma windykacyjna. Pierwsze działanie jakie podejmuje windykator, to wysłanie pisma  z informacjami dotyczącymi długu i braku jego spłaty. Następnie do osoby nadal zalegającej ze spłatą, nadane zostaje wezwanie do zapłaty. Warto nadmienić, iż windykator może zastrzec, że  jeżeli spłata zobowiązania nie nastąpi w terminie 30 dni, zgodnie z pełnomocnictwem uzyskanym od wierzyciela dokona wpisu do KRD.

Biorąc pod uwagę utrudnienia przy podpisywaniu późniejszych umów finansowych, jakie związane są ze znalezieniem się na owej liście, zazwyczaj  przynosi to pozytywny skutek, a znaczna część dłużników spłaca należność. Takie rozwiązanie z reguły ma charakter polubowny. Jednak w  sytuacji, kiedy należność nadal nie jest spłacana, sprawa kierowana jest do sądu oraz komornika. Jeżeli dojdzie do egzekucji komorniczej, komornik zajmuje konto bankowe, a gdy to nie jest wystarczające na pokrycie zobowiązania, zabiera własność osoby zadłużonej i wystawia ją na licytację.

Komornik może również nakazać, aby pracodawca przekazywał  na poczet długu część miesięcznego wynagrodzenia. Rozwiązanie to generuje dodatkowe koszta takie jak: opłaty sądowe i egzekucyjne, odsetki oraz wynagrodzenie dla reprezentanta strony powodowej.

Upadłość Konsumencka i syndyk

Gdy dług przekracza możliwości spłaty  dłużnika, może on zdecydować się na rozwiązanie problemów finansowych poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie oznacza to – jak niektórzy błędnie uważają- anulowania długu. Przede wszystkim, wiąże się to z utratą majątku, a często nawet posiadłości.  Trwać może do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony do 54 miesięcy. Konsument po ogłoszeniu upadłości ma prawo do zawierania drobnych umów, które są niezbędne do życia, tak jak zakup  żywności, środków czystości oraz innych małych transakcji.  W chwili ogłoszenia upadłości syndyk przejmuje zarząd nad masą upadłościową dłużnika, w tym celu zabezpiecza przedmioty, przeprowadza spis inwentarza i zajmuje się czynnościami prawnymi dotyczącymi mienia.

Rejestry dłużników

Krajowy Rejestr Długów jest pierwszym takim biurem informacji gospodarczej. Do rejestru wpisywani są dłużnicy, którzy nie spłacili swojej wierzytelności. Korzysta z niego coraz większe grono przedsiębiorców oraz instytucji bankowych, które sprawdzają, przed dokonaniem transakcji wiarygodność klienta i jego historię kredytową. Odnalezienie go w rejestrze, sprawia, że klient, może mieć problem z ubieganiem się o  pożyczkę, rozłożeniem zakupu na raty bądź innymi finansowymi umowami. Jeśli natomiast przedsiębiorca zgodzi się na podpisanie umowy lub bank przyzna pożyczkę, to będzie się to odbywało na dużo gorszych dla klienta warunkach.

Najlepszym wyjściem w takich sytuacjach, bezsprzecznie jest próba ugody oraz negocjacjowania realnych i najkorzystniejszych  warunków spłaty. Firmy windykacyjne wychodzą naprzeciw osobom zalegającym z opłatami wraz z ugodowymi strategiami spłaty długów. Dobrym przykładem jest Ultimo, które proponuje uregulowanie zobowiązań online  oraz skorzystanie z dedykowanej oferty właśnie za pośrednictwem portalu  internetowego, obsługi zadłużeń – eultimo.   Im szybciej dłużnik spłaci dług, tym mniej odsetek zostanie doliczone do długu. Wiadome jest, że długi nie znikają, a prędzej czy później wierzyciel upomni się o należne mu pieniądze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *