Decydując się na inwestycję w myjnię bezdotykową

W czasach niskich stóp procentowych inwestorzy poszukują usilnie atrakcyjnych źródeł pomnażania kapitału. Jedną z ciekawszych alternatyw, łączących w sobie cechy nieruchomości przy nieporównywalne wyższej rentowności projektu jest opcja inwestycji we własną myjnię bezdotykową. Dobrze przygotowana inwestycja przyniesie inwestorowi regularny strumień pieniądza przez okres wielu lat umożliwiając osiągniecie stopy zwrotu nawet do 30 % w skali roku.

Inwestycja w myjnię samochodową

Decydując się na inwestycję w myjnię bezdotykową, pierwszym i najważniejszym krokiem rozpoczynającym działania powinna być szczegółowa analiza lokalizacji dedykowanej pod inwestycję oraz analiza konkurencji. Rozpoznanie rynku na tym etapie determinuje zyskowność i opłacalność całej inwestycji w przyszłości, dlatego wszelkie działania powinny być wykonane ze szczególną starannością. Podczas analiz warto sprawdzić dostępność myjni bezdotykowych w promieniu kilku kilometrów, oszacować liczbę mieszkańców i pojazdów oraz zadbać aby lokalizacja myjni znajdowała się w pobliżu potencjalnych strumieni ludzi oraz pojazdów jak np. centra handlowo-usługowe itp. Na tym etapie należy również wystąpić o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w przypadku braku istnienia miejscowego planu) i warunki przyłączy, utwierdzając się w przekonaniu, że nie istnieją żadne przeciwwskazania do przeprowadzenia inwestycji.
Wydawać by się mogło, że posiadanie na własność terenu pod budowę myjni jest kluczowe w pierwszej fazie planowania inwestycji. Nic bardziej mylnego. Wybrani producenci myjni samoobsługowych, dzięki wypracowanej pozycji rynkowej oraz zbudowanej wiarygodności są strategicznymi partnerami międzynarodowych sieci handlowych, dzięki czemu posiadają na wyłączność atrakcyjne lokalizacje na lub przy terenie lokalnych punktów handlowo-usługowych.

Analiza źródeł finansowania inwestycji

Kolejnym krokiem jest analiza źródeł finansowania inwestycji. Angażowanie własnego kapitału, jest oczywiście najprostszym rozwiązaniem jednakże myjnia, jako klasa aktywów, umożliwia skorzystanie z dźwigni finansowej np. poprzez kredyt bankowy lub leasing, przy czym, co warte podkreślenia, w zależności od przyjętej strategii, oferta każdej instytucji finansującej różni się od siebie w zależności od zakresu kosztów kwalifikujących się do sfinansowania jak i oceny zdolności kredytowej przyszłego właściciela myjni. Profesjonalni oferenci myjni samochodowi wspólnie z instytucjami finansowymi posiadają w swojej ofercie specjalne propozycje finansowania takich właśnie inwestycji lub też są wstanie wskazać, na jakie aspekty oferty finansowania należy zwrócić uwagę przy analizie ofert instytucji finansujących.

Proces inwestycyjny

W kolejnym stadium procesu inwestycyjnego należy zebrać oferty na budowę myjni od dostępnych na rynku producentów. Jednak tutaj również należy zachować szczególną ostrożność i nie dać się zwieść niskiej cenie wśród otrzymanych propozycji. Część firm w pierwszej fazie rozmów z klientem nie uwzględnia wszystkich kosztów, które musi ponieść inwestor, pozwalając doradcom handlowym sukcesywnie uzupełniać ofertę w zależności od stopnia zaawansowania negocjacji. Do grupy najczęściej ukrytych wydatków należą m.in. niewliczone koszty transportu myjni, montaż obiektu oraz szkolenie obsługi technicznej z zarządzania obiektem. Zdarzają się również sytuacje, w których producenci nie uwzględniają w pierwotnej ofercie systemu podgrzewania posadzki myjni, który bezwzględnie warunkuje prawidłowe jej funkcjonowanie w sezonie jesienno – zimowym. Dlatego eksperci Hydropress SE podkreślają, że warto pamiętać, aby negocjacje z doradcą handlowym uwzględniały wszystkie potrzeby inwestora, nie obciążając jego budżetu nieoczekiwanymi wydatkami w przyszłości.

Rozpoczęcie działalności i pozwolenia

Akceptacja oferty producenta rozpoczyna ciąg formalności, niezbędnych do jej realizacji. Przede wszystkim należy oficjalnie rozpocząć działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej i dokonać pełnej rejestracji wybranej formy. Posiadając prawa do lokalizacji w postaci własności lub dzierżawy następuje sformalizowanie ustaleń z producentem myjni oraz określenie specyfikacji technologii, warunków dostawy oraz harmonogramu płatności. Zazwyczaj w ciągu kilku kolejnych tygodni biuro projektowe przygotowuje kompletny projekt architektoniczno – budowalny, będący załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę. W zależności od warunków umowy kompletny wniosek do starosty w jest składany samodzielnie przez przedsiębiorcę lub za pośrednictwem pełnomocnika. W praktyce zazwyczaj inwestorzy posiadający prawa własności do nieruchomości występują z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej samodzielnie, natomiast przedsiębiorcy dokonujący zakupu technologii wraz z lokalizacją uzyskują pozwolenie na budowę, za które to pozyskanie może być odpowiedzialny producent. W zależności od stopnia trudności sprawy oraz prawidłowości złożonych dokumentów decyzja administracyjna jest zazwyczaj wydawana w przeciągu 3-6 miesięcy.
Uzyskanie pozwolenia na budowę determinuje realizację prac związanych z infrastrukturą podziemną, w zakresie wykonania płyty posadzkowej i umieszczenia w niej ogrzewania podłogowego, instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Po zakończeniu prac ziemnych następuje montaż konstrukcji bezdotykowej do przygotowanego wcześniej podłoża, skonfigurowanie elementów składowych oraz rozruch obiektu. Świadome i swobodne administrowanie obiektem zapewnia szkolenie obsługi technicznej. Na koniec pozostaje tylko zgłoszenie odbioru przedmiotowej inwestycji do odpowiedniego urzędu i po otrzymaniu pozytywnej opinii oraz pozwolenia na użytkowanie, w pełni funkcjonujący obiekt jest przekazywany inwestorowi.


Przedstawiony przykład modelu biznesowego wyraźnie wskazuje, że nie trzeba na siłę szukać innowacyjnych koncepcji na biznes, obarczonych dużym ryzykiem i szansą niepowodzenia, by mieć możliwość generowania stabilnych przychodów. Warto skorzystać z dostępnych na rynku rozwiązań i planów inwestycyjnych, które pozwalają na prowadzenie biznesu, stanowiącego alternatywę dla obecnej drogi zawodowej bądź formę inwestycji komplementarnej do prowadzonej już działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *