Co to jest COSME?

Jedni COSME nazywają produktem, inni gwarancją a inni zabezpieczeniem. Cóż to właściciele jest to COSME ? Z czym to się je i kiedy stosuje ?

 

COSME – program ramowy Komisji Europejskiej nakierowany na wspieranie europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020. Zarządza nim Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

COSME to uzupełnienie i kontynuacja wykorzystywanego wcześniej programu gwarancji de minimis BGK.

 

Jakie można zaobserwować różnice między gwarancją Cosmea gwarancją de minimis

 

– zakres gwarancji – wyższe w COSME o 20% i wynosi 80% niż w poprzedniej wersji z de minimis
– zabezpieczenia : COSME – Gwarancja jako jedyne zabezpieczenie kredytu (oprócz tzw. miękkich-weksel i deklaracja wekslowa); de minimis – Możliwość łączenia różnych zabezpieczeń, w tym rzeczowych.

 

Gwarancje COSME zabezpieczają spłatę 80% wartości kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji oraz uproszczone procedury – wniosek o udzielenie gwarancji banki przyjmują w momencie składania wniosku kredytowego.

Warte zauważenia jest COSME w mBanku a zwłaszcza propozycja KRB (kredyt w rachunku bieżącym).

 

Na czym polega innowacyjność KRB z COSME

1. Dzięki gwarancji COSME wyższa kwota limitu nawet 200 tys. (12 mc)
2. 0 zł za prowadzenie rachunku
3. Redukcja części kapitału po 12 miesiącach -maksymalnie 3% miesięcznie
4. Prowizja za odnowienie kredytu – 0% przez pierwsze 3 lata; 2,5% -po 3 latach
5. Prowizja od zaangażowania – 0,15% miesięcznie

 

Mechanizm redukcji kapitałów to innowacyjność praktycznie nie spotykana w innych Bankach, która daje „oddech” Przedsiębiorcy.

Na czym ten mechanizm polega opisuje przykład poniżej:

• 100 000 zł-tyle wynosi wyliczony dla klienta niezabezpieczony limit ofertowy
• 150 000 zł-tyle może uzyskać dzięki wsparciu unijnemu czyli gwarancji COSME
• 12 miesięcy-okres kredytowania z pełną wysokością limitu
• 9 miesięcy-tyle potrwa bezpieczny okres redukcji przyznanego limitu
• 5 500 zł-miesięczna kwota redukcji przyznanego limitu
• 100 000 zł czyli 2/3 przyznanego limitu tyle ostatecznie będzie wynosił Twój limit po redukcji kapitału

 

Źródło: mBank

 

Reasumując :

COSME to nie nowy produkt to gwarancja stanowiąca zabezpieczenie jednocześnie dająca możliwości na:

– wyższy limit
– niższą cenę
– zakres gwarancji to 80% limitu kredytowego
– brak zabezpieczeń rzeczowych
– brak wykluczeni sektorowych
– mechanizm redukcji kapitału

 

Oprócz dobrego produktu najważniejszym mechanizmem jest sprawne działanie Banku w przypadku mBanku Przedsiębiorcy nie mają problemu.

KRB jest produktem, który często polecamy Przedsiębiorcom.

 

Monika Mojzesowicz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *