Arbitraż tańszy niż sprawa w sądzie

młotek sędziego

Każdego roku na wokandę sądów trafia nawet 2 mln spraw gospodarczych, podczas gdy w tym samym czasie do arbitrażu zostaje oddanych zaledwie 200 spraw. Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego przygotowało specjalną Deklarację Arbitra, która ma zachęcić przedsiębiorców do korzystania z tego typu alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

Polubowne rozwiązywanie sporów, jak sama nazwa wskazuje, ma wpływać na łagodzenie konfliktów i oddalenie ryzyka zerwania współpracy biznesowej między podmiotami. Niestety tego typu alternatywne sposoby rozstrzygania sporów nie są w Polsce zbyt popularne, a przedsiębiorcy nadal bardzo niewiele wiedzą o arbitrażu. W tej chwili z takiej możliwości korzysta bardzo niewielu przedsiębiorców. Łącznie do wszystkich organów polubownego rozwiązywania sporów kierują około 200 spraw rocznie. Z kolei na Zachodzie arbitraż to rozwiązanie niezwykle popularne.

Z brakiem zainteresowania arbitrażem postanowiło walczyć Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego (PSSP). Organizacja przygotowała specjalną Deklarację Arbitra, która ma zachęcić polskich przedsiębiorców właśnie do polubownego rozstrzygania spraw spornych.

Zalety arbitrażu

Przedsiębiorcy bardzo często nie zdają sobie sprawy z niezwykłych zalet arbitrażu i jego przewagi nad sądownictwem powszechnym. Tymczasem arbitraż może być zdecydowanie szybszy i tańszy od drogi sądowej. Same sprawy rozpatrywane są bowiem w szybszym tempie, a brak apelacji sprawia, że postępowania mogą potrwać krócej niż rok.

Gospodarcze sądy arbitrażowe zadbały, by polubowne rozstrzyganie sporów odbywało się w sposób prosty i szybki. W dodatku strony mogą same wybrać swoich arbitrów, którzy mogą poświęcić zdecydowanie więcej czasu na daną sprawę niż sędziowie. Droga polubowna zapewnia przedsiębiorcom również pożądaną poufność, która pozwala chronić wizerunek firmy oraz jej tajemnice handlowe. W przypadku arbitrażu obowiązuje bowiem zasada niepublikowania orzeczeń bez zgody wszystkich jego stron.

Deklaracja Arbitra ma wpłynąć na zwiększenie świadomości polskich przedsiębiorców na temat arbitrażu, a co za tym idzie – również na upowszechnienie takiego rozwiązania. Opracowana przez PSSP deklaracja ma sprawić, że przedsiębiorcy poznają sposoby postępowania arbitrów i będą wiedzieć, czego się po takim rozwiązaniu spodziewać.

Deklaracja Arbitra

Deklaracja ma także wpłynąć na wzmocnienie dobrych standardów tego rozwiązania. Dotychczas na rynku brakowało jednolitych standardów dla arbitrów. Deklaracja Arbitra dostarcza schematów postępowania, którymi powinni kierować się arbitrzy przy prowadzeniu sprawy. Dokument zakłada m.in. konsultowanie ze stronami ważnych kwestii w zakresie organizacji prowadzonego postępowania, tworzenie jego harmonogramu, natychmiastowe zaznajamianie się z dokumentami składanymi przez strony oraz udzielanie ogólnego wsparcia w ugodowym rozwiązaniu sporu.

PSSP zakłada, że postanowienie organizacyjne będzie wydawane przy każdej sprawie, co dotychczas nie było wcale oczywistością w postępowaniu arbitrażowym. Natomiast wyrok ma zostać wydany maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od wydania postanowienia organizacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *